21 januari 2023

Vervoersverbod in een deel van de gemeente Berg en Dal.-

Vervoersverbod ook op de Vlietberg in Ooij. Het lijkt er op dat de Konikpaarden zelf de controle houden.

Maandag 16 januari werd bij een pluimveebedrijf in Loo, bij Duiven, vogelgriep geconstateerd. Alle 60.000 dieren zijn daarom geruimd bij dit bedrijf. In een straal van 10 kilometer gold direct een vervoersverbod. Dit verbod geldt ook voor een groot deel van de Ooijpolder en de Duffelt in de gemeente Berg en Dal. Sinds 5 oktober vorig jaar geldt in Nederland een ophokplicht voor pluimveebedrijven vanwege het nog steeds aanwezige vogelgriepvirus. Bij een ophokplicht moeten de vogels binnen blijven, in een afgesloten ruimte. Deze regel geldt voor commerciële houders van vogels. Daarnaast is er een afschermplicht voor dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels. Bij een uitbraak van vogelgriep kan de overheid ook een vervoersverbod opleggen. Rondom het besmette pluimveebedrijf gelden dan beperkingen voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. De NVWA ziet erop toe dat zowel pluimveebedrijven als vervoerders zich aan het vervoersverbod houden. Ook zijn er hygiéneprotocollen met tijdelijke maatregelen voor reinigen en ontsmetten. Hoe lang het vervoersverbod in deze regio gaat duren, is nog niet bekend