27 november 2022

Uitvaart Jan Reijnen met schutterseer.

De stoet bij vertrek naar het crematorium.

Zaterdag was de uitvaart van Jan Reijnen, in leven erevoorzitter van schutterij Eendracht in Ooij. De uitvaart was  met schutterseer, zowel in de kerk als in crematorium Waalstede te Nijmegen. In de kerk sprak penningmeester Ivo Hendriks, namens de schutterij Eendracht een in memoriam uit. zie hieronder. zie de foto’s (komen nog. 

Uitvaart Jan Reijnen 26-11-2022. Vandaag nemen wij met schutterseer afscheid van Jan Reijnen. Een persoon waarbij de schutterij in het middelpunt stond. In 1949 werd Jan lid van Schutterij Eendracht Ooij. Zijn loopbaan begon hij als vendelier. Onder leiding van Hendrik Awater probeerde Jan het vendelen onder de knie te krijgen. Echter had Jan er wel moeite mee ondanks extra lessen van Hendrik. Toen de Eendracht fuseerde met D.E.S. stopte Jan met vendelen en ging hij bij het officierenkorps. Toen Dorpshuis de Sprong in 1963 werd geopend kwam Jan op het idee of het mogelijk was om schietbanen aan te leggen onder in de Sprong. Dat was immers beter dan schieten in de foyer van het dorpshuis. Het aanleggen van de schietbanen was zo’n succes dat werd besloten om in 1984 nog 3 extra banen aan te leggen. Omdat Jan zich overal mee bemoeide binnen de vereniging vroegen sommige leden zich hardop af of het niet beter was om plaats te nemen in het bestuur. Immers was het bestuur in die tijd ook dringend aan verjonging toe. Deze oproep was niet aan dovenmansoren gericht en in 1966 trad Jan toe tot het hoofdbestuur van de Eendracht. In de ledenvergadering van 1968 stelde Jan de vraag waarom er geen schietcompetitie was voor vrouwen? In die tijd was het schutterswezen een mannenbolwerk. Dit voorstel werd positief ontvangen en in datzelfde jaar werd de damesschietgroep opgericht. Tot 1970 was Jan bestuurslid waarna hij secretaris werd tot 1977 en daarna voorzitter tot 1990. Tijdens zijn voorzitterschap was Jan nog niet helemaal tevreden over de emancipatie binnen de schutterij. Hij was namelijk ook van mening dat vrouwen mee mochten strijden om de hoogste titel, die van Koningin. Echter was dat reglementair niet toegestaan binnen de Gelderse Schuttersfederatie. Na veel gelobby is het Jan gelukt om dit voorstel goedgekeurd te krijgen. In 1982 werd Ans Verstege de 1ste Koningin van de schutterij en van de Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe. Tijdens zijn voorzitterschap had Jan altijd een luisterend oor, en als er  problemen waren binnen de vereniging wist Jan dat altijd tot ieders tevredenheid op te lossen. Het besluit om in 1990 af te treden als voorzitter viel hem erg zwaar. Nachten heeft Jan wakker gelegen over zijn besluit om te stoppen. Bij zijn afscheidsrede zij Jan “er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”. Een tijd van komen om het bestuur te verjongen en een tijd van gaan om weer plaats te maken voor jonge aanwas. Je kunt wel zeggen dat het leven van Jan in het teken stond van de Eendracht. Voor zijn grote inzet is Jan bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging en heeft hij een hoge onderscheiding gekregen van de Gelderse Schuttersfederatie. Sinds 1997 wordt tijdens het koningschieten jaarlijks om de Jan Reijnen bokaal gestreden. Op deze manier zullen we Jan blijven herinneren. In 2001 werd Jan koninklijk onderscheiden voor zijn grote inzet voor de schutterij en andere verenigingen in het dorp. Het ere-voorzitterschap heeft Jan met verve vervuld. Bij elke bestuursvergadering was hij aanwezig om gevraagd en ongevraagd het bestuur advies te geven en waar hij kon toch een beetje te sturen. Het bezoeken van de bestuursvergaderingen heeft hij volgehouden totdat het echt niet meer kon door zijn gezondheid. In 2019 hebben we nog zijn 70-jarig lidmaatschap gevierd, waarbij Jan aanwezig was. In september van dit jaar hebben we nog een bezoek gebracht aan Jan. Hij was zeer vereerd en emotioneel dat wij nog aan hem dachten. Hij was nog steeds trots op zijn vereniging maar uitten wel zijn zorgen over de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Beste Jan, bij je afscheid als voorzitter zei je “er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”. Toen je in 1990 zei dat je ging bleef je nog onder ons. De tijd van gaan is nu definitief. Namens alle leden van Schutterij Eendracht wil ik je hartelijk bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Ivo Hendriks, Penningmeester Schutterij Eendracht Ooij