18 augustus 2022

Vanavond inloop i.v.m. werkzaamheden Beek-Millingen aan de Rijn.

N840 Werkzaamheden Beek –  Millingen aan de Rijn tot eind 2022. Inloopbijeenkomst 18 augustus 2022 over planning en werkzaamheden. Provincie Gelderland voert vanaf 15 augustus tot 24 december 2022 groot onderhoud uit aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. De rijbaan en het fietspad krijgen op sommige plekken een nieuwe deklaag. De rotonde in Leuth wordt aangepast en vergroend. Er komt een nieuwe fietsoversteek bij de Thornsche Molen en de fietsoversteek op de Kapitteldijk wordt verbeterd. Met deze maatregelen stroomt verkeer beter door en verbetert  de verkeersveiligheid van fietsers. Belangstellenden zijn van harte welkom op de inloopbijeenkomst op donderdag 18 augustus 2022. Op donderdag 18 augustus 2022 tussen 19.30 – 21.30 uur organiseert de provincie samen met de aannemer een inloopbijeenkomst over de planning van de werkzaamheden aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn en de verkeersmaatregelen. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Vriendenkring, Steenheuvelstraat 39 in Leuth. Aanmelden is niet nodig.

 

Werkzaamheden in fasen

De werkzaamheden zijn in fasen opgedeeld. Zo probeert de provincie de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid van het gebied en van de direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo goed mogelijk te houden. De werkzaamheden starten in Millingen aan de Rijn en gaan dan terug richting de N325.

 Werkzaamheden overdag en in de avond/nacht

Daar waar mogelijk vinden de werkzaamheden overdag plaats. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Asfalteren gebeurt ’s avonds en ’s nachts, zodat de bus overdag kan blijven rijden. Tijdens asfaltwerkzaamheden is het  wegvak waar gewerkt wordt afgesloten. Dat is veiliger voor weggebruikers en werkers aan de weg.

 Planning

  • Maandag 22 augustus 20.00 uur tot zaterdag 27 augustus 6.00 uur: werkzaamheden Millingen a/d Rijn – Kekerdom, overdag en ’s nachts
  • Maandag 29 augustus 20.00 uur tot zaterdag 17  september 6.00 uur: werkzaamheden Kekerdom – Leuth, overdag en ‘s nachts
  • Maandag 5 september 20.00 uur tot zaterdag 17 september 6.00 uur: werkzaamheden rotonde in Leuth, overdag en ’s nachts
  • Vrijdag 16 september 20.00 uur tot en met maandag 19 september 06.00 uur: werkzaamheden rotonde Leuth en Steenheuvelstraat
  • Vrijdag 23 september 20.00 uur tot en met maandag 26 september 6.00: werkzaamheden Steenheuvelstraat tot aan de Duffeltdijk
  • Maandag 17 oktober tot zaterdag 24 december 2022: werkzaamheden bij Thornsche Molen, overdag.
  • Werkzaamheden bij de Kapitteldijk, nog in te plannen

 Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer of om-en-om-regelingen langs de werkzaamheden. Voor aanwonenden en hulpdiensten blijft de weg bereikbaar. Voor fietsers zijn zeer beperkte omleidingsroutes nodig. De omleidingsroutes voor gemotoriseerd staan op de borden langs de weg en op www.gelderland.nl/n840 onder ‘werkzaamheden in fasen’ en op www.bereikbaargelderland.nl.

 Inloopbijeenkomst

Op donderdag 18 augustus 2022 tussen 19.30 – 21.30 uur organiseert de provincie samen met de aannemer een inloopbijeenkomst over de planning van de werkzaamheden aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn en de verkeersmaatregelen. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Vriendenkring, Steenheuvelstraat 39 in Leuth. Aanmelden is niet nodig.