26 april 2022

Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal

v.l.n.r Mariken Sünnen, Hennie Smit, Peter Hendriks, Diny van Loon,Mark Slinkman, Jessica Thonen, Joop Verstraaten, Gerard vd Pluijm, Thea van Driel en Jos Orval

Bij de Lintjesregen 2022 zijn in de gemeente Berg en Dal maar liefst 10 lintjes uitgereikt. Burgemeester Mark Slinkman heeft vanmorgen 9 inwoners in het gemeentehuis verteld dat het Zijne Majesteit heeft behaagd hen te benoemen in de
Orde van Oranje-Nassau. De tiende decorandus kreeg het lintje al voor de bijeenkomst. De 10 gedecoreerden hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Aan hen hebben we te danken dat onze gemeenschap een leefbare gemeenschap blijft. Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten.


De heer P.M. (Piet) Eggermont uit Oosterhout mocht de onderscheiding Lid in de Orde
van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij woonde nog in Kekerdom toen de aanvraag
voor hem gedaan werd. De heer Eggermont was voorzitter van volleybalvereniging Aksios in
Millingen. Na de fusie met Set Up ’68 was hij jarenlang voorzitter van volleybalvereniging
Switch ’87. Hij zette zich naast het voorzitterschap o.a. in voor de sponsorwerving, coaching
en training van teams. Hij was ook de webmaster en ontwikkelaar van een computermodel
voor de boekhouding. Al 30 jaar is de heer Eggermont de spil bij de organisatie van het 2-
daagse buitentoernooi, georganiseerd door de Stichting Toernooiactiviteiten (STAM). Sinds
2012 is hij penningmeester van de Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom. Buiten
onze gemeente is hij 2 jaar bestuurslid geweest van volleybalvereniging Pegasus en is hij
sinds 2016 secretaris van volleybalvereniging Vocasa.
Mevrouw T.H.E. (Thea) van Driel-Maas uit Beek is sinds 2001 secretaris bij de harmonie
Kunst Na Arbeid (K.N.A.) uit Beek. Voor 1989 heeft ze ook al deel uitgemaakt van het
bestuur. Mevrouw Van Driel doet veel meer dan alleen het normale werk van de secretaris.
Ze is een belangrijke spil die de contacten met de leden en andere verenigingen onderhoudt.
Ze is ‘het geheugen’ van de vereniging en verantwoordelijk voor de uniformen. Ze heeft een
coördinerende en aanjagende rol, maar doet ook heel veel werk zelf. Mevrouw Van Driel is
ook secretaris van de Stichting Reünie Paratroopers Beek, die de jaarlijkse dodenherdenking
en de herdenking Market Garden in Beek organiseert. Dit alles doet ze naast haar
mantelzorgtaken. Door haar verdiensten is mevrouw Van Driel benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
De heer J.A.L. (Jos) Orval uit Beek is ook al jarenlang actief voor harmonie K.N.A. Hij was
in het verleden bestuurslid en is sinds 2008 de penningmeester. Hij zet zich in voor
fondsenwerving en subsidieaanvragen. Daarnaast is hij mede-organisator van en actief
meewerkend lid bij vele activiteiten. Hij beheert het instrumentarium van K.N.A. en voert
overleg met het Kulturhus. Hij heeft jaarlijks terugkerende basisschoolprojecten opgezet en
begeleidt deze. Hij geeft muzieklessen en vervangt de dirigent indien nodig. De heer Orval is
de oprichter van dweilorkest ‘KNA-galm’, het dweilorkest dat onder zijn leiding oefent. Ook
de heer Orval is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw B.W. (Diny) van Loon-Driessen uit Groesbeek is sinds 1981 actief lid van het
gemengd kerkkoor Sint-Caecilia. Ze is koorlid, maar zorgt ook voor de koffie en houdt de
repetitieruimte schoon. Mevrouw Van Loon is sinds 1999 vrijwilliger bij het zorgcentrum De
Meent en de parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. Ze is koster en coördinator
van de kostergroep, die de weekendvieringen bij het woonzorgcentrum mede verzorgt. Ze
wast, strijkt en herstelt het liturgisch linnengoed, bezoekt ouderen en bezorgt het
tweemaandelijkse parochieblad. Mevrouw Van Loon is van 1985 tot 1993 mantelzorger
geweest van haar moeder en broer. Daarnaast was zij collectant voor diverse goede doelen.
Voor haar inzet is mevrouw Van Loon benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer G.A. (Gerard) van der Pluijm uit Beek doet vrijwilligerswerk bij meerdere
organisaties in Beek. Hij was ruim 30 jaar bestuurslid van de EHBO-vereniging Beek,
waarvan 11 jaar als voorzitter. Hij was ook bestuurslid bij ’het Rayon’, de overkoepelende
EHBO-organisatie. Vanaf 1995 is hij vrijwilliger bij tennisvereniging De Oorsprong. Hij is daar
teamleider van de barmedewerkers en draagt bij aan het onderhoud van het clubhuis en de
terreinen. Hij was fotograaf voor de website van de tennisvereniging en beheerder van de
EHBO-materialen. Bij harmonie K.N.A. was hij teamlid van het muziekproject op de
basisschool, lid van de redactie van de nieuwsbrief en fotograaf. Vanaf 2014 is de heer Van
der Pluim ook bestuurder en vrijwilliger bij de KBO. De heer Van der Pluim is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw H. (Hennie) Smit-Locht uit Groesbeek is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding voor al haar verdiensten. Sinds 1980 is zij
vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Groesbeek. Ze fungeerde als lid van de
kerkenraad en bezoekt eenzame of zieke gemeenteleden. Ze ontwikkelde
activiteitenprogramma’s naast de diensten en begeleidde mensen uit het
asielzoekerscentrum. Sinds 1998 is mevrouw Smit beheerder en coördinator van Stichting
Protestantse begraafplaats Groesbeek. Ze was ook jarenlang vrijwilliger bij het
Bevrijdingsmuseum Groesbeek, waar ze ondersteunde bij herdenkingen en andere
activiteiten. Sinds 2018 is ze interim-voorzitter van de kringloopwinkel Sint Michael in
Groesbeek. Sinds 1975 is mevrouw Smit al bestuurslid en vrijwilliger bij de serviceclub Inner
Wheel Nijmegen. Daar werft ze fondsen voor goede doelen.
De heer J.B.P.M. (Joop) Verstraaten uit Groesbeek haalt als acquisitiemedewerker
reclamegeld binnen voor Omroep Berg en Dal. Hij was 30 jaar vrijwilliger, waarvan 14 jaar
bestuurslid, bij voetbalvereniging De Treffers. Hij gaf de commissie Communicatie & PR van
de Treffers vorm en was verantwoordelijk voor de sponsorcommissie. Sinds 1992
ondersteunt hij een Chinees echtpaar bij de inburgering en (de start van) hun restaurant. Hij
was mede-oprichter, bestuurslid en drijvende kracht van het overkoepelende Samenwerkend
Orgaan Karnaval (SOK). Hij zet zich in voor vele andere verenigingen en groepen uit
Groesbeek. Daarnaast is de heer Verstraaten correspondent voor de Gelderlander en Hét
Gemeentenieuws. Zijn totale inzet werd gehonoreerd met een benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
De heer P.G.J. (Peter) Hendriks uit Millingen aan de Rijn is o.a. als fotograaf en
videograaf actief voor basisschool Op de Horst, de 4 sociaal-democratische partijen in de
grensregio, de politieke partij VOLG, de dialect-zanggroep de Siesmejénnekes en het Sankt
Cäcilienchor uit Wyler. Ook de Internationaler Karl Leisner Kreis, het Internationaal Euregio
Rijn-Waal Studentenfestival, de Vereniging Behoud Dorpsgezichten en de Stichting
Groesbeek Airborne Vrienden maken dankbaar gebruik van zijn diensten. De heer Hendriks
maakt jaarlijks de toren van de H. Antonius van Paduakerk in Millingen schoon en toont
daarna in deze schone toren een film aan de vormelingen. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger bij en
bestuurslid van de lokale Omroep Berg en Dal. Hier is hij medeverantwoordelijk voor de
kabelkrant en is hij actief als fotograaf, cameraman en beeld –en geluidbewerker. De heer
Hendriks is hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw M.T.G. (Mariken) de Kroes-Sünnen uit Berg en Dal is van 2003 tot 2017 als lid
en bestuurslid van de Stichting Berg en Dals Bloei betrokken geweest bij de organisatie van
activiteiten voor jong en oud. Ze is de belangrijkste initiator en bestuurslid van Stichting de
Toek Toek Berg en Dal. Ze heeft de aanschaf van de Toek Toek geregeld. De Toek Toek is
een soort elektrisch golfkarretje waarmee oudere en minder mobiele dorpsbewoners worden
vervoerd naar hun afspraken. Mevrouw Sünnen regelt alles rondom de Toek Toek zoals
verzekering, stalling, onderhoud en (de roosters van) de vrijwilligers. Maar ook acties om
geld binnen te halen om de Toek Toek te kunnen bekostigen. Daarnaast is zij lid van de
Heemkundestichting en de werkgroep communicatie van Berg en Dal. Mevrouw Sünnen is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw J.M.L. (Jessica) Thonen-Velthuizen uit Groesbeek is als enige benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze hogere onderscheiding omdat zij zich
enorm heeft ingezet om de ziekte sclerodermie meer naamsbekendheid te geven, zowel bij
medici als bij het algemene publiek. Sclerodermie is een zeldzame en ongeneeslijke
reumatische aandoening, die wordt veroorzaakt door een defect in het immuunsysteem. Om
meer bekendheid te bereiken organiseerde ze de reizende expositie ‘Scleroderma in beeld’
en richtte ze in 2011 de Stichting Scleroderma Framed op. Deze stichting presenteert
fotomateriaal van modellen met sclerodermie op tentoonstellingen in Nederlandse
ziekenhuizen en op nationale en internationale congressen. Er zijn fotoboeken gemaakt die
op ruime schaal worden verspreid om zo medici, paramedici en een breder publiek te
bereiken. Mevrouw Thonen is het gezicht en het boegbeeld van de stichting. Ze spreekt op
congressen in het binnen- en buitenland om het bewustzijn van de ziekte op een
kunstzinnige wijze te vergroten. Ze is ook voorzitter van de commissie sclerodermie geweest
van de nationale vereniging NVLE. Ook heeft ze columns geschreven voor het
reumamagazine. Met al dit werk heeft mevrouw Thonen er voor gezorgd dat er meer
bekendheid komt voor de zeldzame en vaak dodelijke ziekte sclerodermie.