27 maart 2022

Koninklijke erepenning voor 100-jarige harmonie KNA uit Beek

v.l.n.r voorzitter Bart vd Bosch, erevoorzitter Jan Engelen en burgemeester Mark Slinkman

De jubilerende Beekse Harmonie Kunst Na Arbeid (KNA) heeft zondagmiddag een koninklijke erepenning gekregen omdat ze 100 jaar bestaat. Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal reikte deze penning in het Kulturhus in Beek uit aan erevoorzitter Jan Engelen en voorzitter Bart van den Bosch tijdens een drukbezochte receptie in het Kulturhus van Beek. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. zie de foto’s

 K.N.A. is opgericht op 22-3-1922. Het is een mooie bloeiende vereniging, met een mooie historie. K.N.A. heeft een uitstekende financiële positie en een nog steeds stijgend aantal (jeugd)leden. K.N.A. heeft enthousiaste spelende en niet spelende leden, een goede dirigent en een voltallig en goed bestuur. K.N.A. is in Beek niet meer weg te denken. De harmonie profileert zich op cultureel, muzikaal, maar ook sociaal vlak. Ze hecht veel waarde aan een positieve uitstraling naar de eigen gemeenschap en ook daarbuiten. Hoe kom je in aanmerking voor een Koninklijke Erepenning? Als een vereniging 100 jaar bestaat, kan het bestuur zelf bij de burgemeester een verzoek doen voor een Koninklijke Erepenning. Deze erepenning krijg je echter niet zo maar. De vereniging en het bestuur worden grondig doorgelicht. Hiervoor moeten onder andere bewijzen van oprichting, statuten, financiële overzichten en een beschrijving van de geschiedenis worden aangeleverd. De burgemeester stuurt het verzoek samen met zijn advies door naar de Commissaris van de Koning. K.N.A. werd beoordeeld als een vooraanstaande vereniging. Daarom hebben zij bij het 100 jarig bestaan de Koninklijke Erepenning gekregen.