15 maart 2022

Samen op weg naar Franciscus in Ooij.

Samenkomst op de plek waar de Franciscuskapel komt.

Kerkelijk Nieuws Parochie Maria ten Hemel opneming. Op zondag 13 maart kon men deelnemen aan een fietstocht of wandeling, die in het teken stond van het synodaal proces (synodaal betekent letterlijk ‘samen op weg’). In Ooij komt binnenkort een Franciscuskapel. Omdat paus Franciscus, die op zondag 13 maart 9 jaar paus is, heeft opgeroepen tot dit synodaal proces, ging onze fiets- of wandeltocht deze dag naar de plek waar deze Franciscuskapel komt aan de Kruisstraat in Ooij. Men vertrok na de Mis van 10.30 uur in Millingen aan de Rijn. Vervolgens werd men daar ontvangen door Pastoor Rudo Franken met koffie en thee. Daar werd een programma afgewerkt terwijl er ook een gebedsmoment was. Er werd tevens stil gestaan bij Oekraïne. Met deze Synodale Tocht wilde men met elkaar op weg gaan naar meer bewustwording en verdieping van het geloof. Binnenkort zal begonnen worden met de bouw van de Franciscuskapel op deze plek.