20 november 2021

Berg en Dal schrijft prijsvraag uit voor jongeren

De werkgroep Jeugd en Politiek van de gemeenteraad van Berg en Dal schrijft voor jongeren van 15 tot en met 23 jaar uit de gemeente Berg en Dal een prijsvraag uit. Jongeren kunnen een idee aanleveren om iets te organiseren of te veranderen in de
gemeente. Hun budget: 1000 euro. Wie ideeën heeft kan terecht op www.bergendal.nl/jongerenprijsvraag. Op de site kunnen deelnemers ook aangeven wat zij nodig hebben voor de uitvoering van hun idee. De jongeren zijn helemaal vrij om hun creativiteit te tonen. Per plan is maximaal 1000 euro
beschikbaar. Het totale budget is 3000 euro; er zijn dus drie winnende ideeën!  Lees hieronder verder.

Jongeren hebben goede ideeën
De gemeenteraad van Berg en Dal vindt het belangrijk dat goede ideeën van inwoners ook
echt de kans krijgen. Ideeën voor en door jongeren vindt de gemeenteraad extra belangrijk.
Jongeren hebben vaak hele mooie inzichten en ideeën. Een prijsvraag is een uitgelezen
kans om de creativiteit van deze jongeren te belonen.
Inzenden tot en met 31 december
De jongeren hebben nog even tijd om iets leuks te bedenken. De prijsvraag staat namelijk
open tot en met 31 december 2021. Daarna buigt de werkgroep zich over de ingezonden
ideeën.
Werkgroep Jeugd en Politiek
De werkgroep Jeugd en Politiek is in 2018 in het leven geroepen om jongeren meer bij de
politiek te betrekken. De werkgroep bestaat uit de raadsleden Lesley Albers, Ruud
Verstraaten, Florian Gödderz, Nick Bakker en Jos Peters. Zij krijgen ondersteuning van
jongerenwerkers Sanne Verburg en Lex Schinkel van Forte Welzijn.