1 oktober 2021

Update project Reomieterrein Ooij

Foto Reomie Ton Rutten

Beste inwoners van Ooij, geïnteresseerden en belanghebbenden, Voor de zomer hebben we u – tijdens een online bijeenkomst – het conceptontwerp laten zien voor het Reomie-terrein. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. In deze update vertellen we u wat de stand van zaken is, waar we nu aan werken, wat de vervolgstappen zijn en kondigen we alvast aan dat we u later dit jaar uitnodigen voor een rondleiding op het terrein en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het ontwerpteam. Tijdens de zomer hebben we de knoop doorgehakt over de aankoop van het Reomie-terrein. De zomermaanden zijn we druk geweest met het afronden van de aankoop en is Schipper Bosch officieel eigenaar geworden. Sinds de zomer hebben we daarnaast het ontwerpteam uitgebreid. Naast Studio Nauta en Le Far West gaan ook Studio Hoksbergen en Werkstatt aan het plan werken. PS Spreekt u iemand in het dorp die ook graag te zijner tijd een uitnodiging wil ontvangen, dat is uiteraard mogelijk. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via schipperbosch.nl/reomie-terrein-ooij of door een mail te sturen naar ooij@schipperbosch.nl.

Wat nu?
Nu de aankoop is afgerond gaan we het conceptontwerp uitwerken tot een definitief stedenbouwkundig plan. Hierbij laten we ons inspireren door de input die we voor de zomer van u hebben gekregen. Ook blijven we u uiteraard bij de verdere uitwerking betrekken. Dat gaan we doen door workshops rondom belangrijke thema’s te organiseren. Daarnaast starten we met de voorbereidingen voor de benodigde bestemmingsplanprocedure. Op dit moment is de bestemming van het terrein ‘bedrijf’ en om woningen te kunnen bouwen op het terrein moet de bestemming gewijzigd worden naar ‘wonen’.

Graag nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan over de verdere uitwerking van het plan.
Binnenkort gaan we u uitnodigen op het terrein om met ons in gesprek te gaan over de verdere uitwerking van het plan. Daarbij zullen we over verschillende onderwerpen met u van gedachten wisselen en kunt u de maquette van dichtbij bekijken. Onderwerpen als de manier waarop autoverkeer het terrein kan bereiken, mogelijkheden voor CPO en coöperatieve initiatieven en de cultuurhistorische elementen op het terrein (denk aan de vlamoven en de haaghut) zullen we ook nog met direct betrokkenen uitvoerig bespreken. De input die we ophalen zal gebruikt worden om het plan verder uit te werken. 
Concrete datum volgt
We zijn bezig met de voorbereidingen, maar hebben op dit moment nog geen concrete datum. De verwachting is dat we dit in november kunnen organiseren. U krijgt een uitnodiging via de mail. (zij die ingeschreven hebben) 
We hopen u allen binnenkort live te kunnen ontmoeten. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen. 
Met vriendelijke groet,
Stijn van Vuuren
Ontwikkelaar Schipper Bosch

PS Spreekt u iemand in het dorp die ook graag te zijner tijd een uitnodiging wil ontvangen, dat is uiteraard mogelijk. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via schipperbosch.nl/reomie-terrein-ooij of door een mail te sturen naar ooij@schipperbosch.nl.