22 augustus 2021

Persbericht afsluiting Graafseweg tot en met 29 augustus

De Graafseweg blijft tussen de Neerbosscheweg en de Rozenstraat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer tot en met zondag 29 augustus. Dit is een week langer dan eerder gepland. De omleidingsroute over de S100 blijft en ook bussen worden omgeleid. Deze keuze is deze week gemaakt omdat het vanwege de vervroegde levering van 4 nieuwe verkeerslichten mogelijk is om werkzaamheden eerder uit te voeren. Er is dan ook minder verkeersoverlast omdat het nog in de vakantieperiode valt en in een zomerweek als augustus zijn de weersomstandigheden meestal beter. Op deze manier is er in september en oktober geen overlast meer te verwachten. (lees hieronder verder)

 

Werkzaamheden tijdens afsluiting
Het asfalt van de weg wordt voorzien van een nieuwe toplaag en definitieve markering. En ook vinden er andere aanvullende werkzaamheden plaats, zoals de aanleg van middengeleiders.

Omleiding en bereikbaarheid blijft als in eerdere weken van afsluiting
– Tussen de Neerbosscheweg en de Rozenstraat rijdt tijdens de afsluiting geen bus.
– Buslijnen 2, 99 en 331 rijden over de Willemsweg en Muntweg.
– Alle zijstraten die op de Graafseweg aansluiten blijven bereikbaar via  de omliggende wegen.
– Het eenrichtingsverkeer op de Hatertseveldweg tussen de Paddepoelseweg  en Groenestraat wordt in deze periode omgedraaid richting  Groenestraat.
– Fietsers vanaf de Groenestraat richting de Wolfskuilseweg worden omgeleid  via de Hatertseveldweg, Derde van Hezewijkstraat en Floraweg.

Werkzaamheden vanaf 30 augustus
– Aanplanten groen in de herfst/winter.
– De aanleg van bushaltes.
– Afronden kabels en leidingen ventweg tussen Groenestraat en Rozenstraat. En daarna
   bestraten.
– Vervangen riolering in de ventweg in de buurt van de Derde Van Hezewijkstraat.

De Graafseweg blijft tot begin oktober 2 x 1 rijstrook. Daardoor blijven er verkeersmaatregelen op straat staan. Vanaf begin oktober zullen de verkeersmaatregelen van straat kunnen, omdat alle werkzaamheden dan achter de rug zijn.

Herinrichting Graafseweg
In april is gestart met herinrichting van de Graafseweg die tot eind 2021 duurt. De weg wordt aangepast om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten. De weg is nu nog te breed en nodigt uit tot te hard rijden. De rijstroken worden versmald, er komt een parallelweg tussen de Groenestraat en Rozenstraat en de verkeerslichten op 4 kruisingen worden vervangen. De oversteek ter hoogte van de Verbindingsweg komt te vervallen. In plaats hiervan komt er een met verkeerslichten geregelde kruispunt ter hoogte van de Cavaljéweg.

Meer informatie
Meer informatie met onder meer het ontwerp van de nieuwe Graafseweg is te bekijken op nijmegen.nl/graafsewegof op nijmegen.mijnwijkplan.nl