21 augustus 2021

Komt de bus nog terug in Ooij langs de Sprong?

(Bericht van Polderbreed.)Komt de bus nog terug in Ooij langs de Sprong? Niet als er geen actie gevoerd wordt tegen het verzoek van BRENG om per 21 december 2021 permanent niet meer langs de Sprong maar via de Hubertusweg te rijden. (en later ook niet meer via Ubbergen) Via een melding bij de bushalte werd vorig jaar aangegeven dat de bus tijdens de werkzaamheden aan de Nassaustraat niet langs de Sprong kwam.  Polderbreed heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober verantwoordelijk wethouder Fleuren gevraagd wat er gedaan was om alternatieve oplossingen te vinden omdat ruim negen maanden geen bus in het dorp erg lang is. Het antwoord was dat er gesprekken waren geweest maar dat daar niets uitgekomen was. Op ons aandringen zou de wethouder opnieuw in gesprek gaan en een aantal tips van ons uit het verleden meenemen. Helaas heeft niemand iets zien veranderen. 

Polderbreed heeft tijdens die raadsvergadering ook aangegeven te weten dat de busmaatschappij het liefst permanent niet door het dorp zou rijden. De wethouder antwoordde daarvan op de hoogte te zijn maar dat de Provincie gelukkig het doel om door de kernen te rijden ondersteunt. Dat laatste betwijfelen wij zeer en wij hebben dan ook de vraag gesteld waar dit antwoord dan op gebaseerd was. Verantwoordelijk gedeputeerde bij de provincie Gelderland Jan van der Meer heeft het immers over vaker te voet en op de fiets naar grotere halteplaatsen gaan. Allemaal nogal tegenstrijdig dus. En nu blijkt dat BRENG een verzoek heeft ingediend om per 21 december 2021, als de nieuwe dienstregeling ingaat, permanent niet meer lang de Sprong te rijden. Op dit verzoek kan door o.a. ROCOV (als belangenbehartiger reizigers Openbaar Vervoer)  maar zeker ook door de gemeente Berg en Dal uiterlijk begin september gereageerd worden. Omdat wij niet weten of dit door de gemeente al gedaan is en de tijd dringt, hebben we dit ook bij de wethouder nagevraagd. Polderbreed vindt het belangrijk dat onze inwoners op de hoogte zijn van het verzoek van BRENG om ook te kunnen reageren. Omdat we nog nergens informatie hebben gezien plaatsen we dit bericht. Wat het aan problemen oplevert hoeven we hier niet allemaal te benoemen maar o.a. afstand en veiligheid zijn belangrijke zaken. Er wordt wel gesproken over andere vormen van vervoer, maar zolang er geen goede alternatieven zijn kun je naar onze mening deze bus route niet wijzigen. Breng verzoekt tevens niet meer door Ubbergen te rijden. Dat kan dan nu met de nieuwe dienstregeling nog niet ingaan omdat daar de infrastructuur nog voor aangepast moet worden maar het is de volgende stap. Wij waarschuwen daar maar alvast voor.