22 juli 2021

Erfpachtovereenkomst voor NYMA makersplaats in Nijmegen

Opnieuw is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van NYMA in Nijmegen-West. De gemeente Nijmegen en NYMA makersplaats hebben een erfpachtovereenkomst afgesloten. Dat betekent dat er vanaf 2022 zo’n 130 creatieve ondernemers een plek krijgen in de gebouwen onder de iconische watertoren. De erfpachtovereenkomst houdt in dat het gebouw onder de watertoren en het kantoorgedeelte vóór Waalhalla worden overgedragen aan NYMA makersplaats, maar dat de grond eigendom blijft van de gemeente. Het ondernemerscollectief ontwikkelt de gebouwen in fases. Daar hoort ook de renovatie van de watertoren bij en het aanbrengen van een passage die de twee pleinen op NYMA met elkaar verbindt. Wethouder Noël Vergunst is blij met de komst van de makersplaats naar NYMA: “De lokale, creatieve ondernemers geven kleur aan Nijmegen en ik ben blij dat we dit collectief door goede samenwerking, gedurfd ondernemerschap en hulp vanuit de gemeente voor de stad weten te behouden. Zelfs in deze lastige coronatijd.”

NYMA makersplaats
NYMA makersplaats wordt opgezet door De Smeltkroes Nijmegen, een makersplaats met zo’n 130 creatieve ondernemers die tijdelijk (tot 2022) is gevestigd op het Honigcomplex in het naastgelegen Waalfront. Meer dan 90% van de huidige makers binnen De Smeltkroes gaat mee naar NYMA makersplaats.

De makersplaats gaat in de toekomst ruimte bieden aan 200-250 makers die met gedeelde voorzieningen naar hartenlust kunnen ondernemen. Denk aan compleet ingerichte werkplaatsen, workshop- en exporuimten. NYMA makersplaats wordt een mini maatschappij voor creatieve ondernemers: van meubelmaker tot grafisch vormgever, van keramist tot fotograaf, van edelsmid tot zuurdesembakker. De kruisbestuiving die hier als vanzelf plaatsvindt beperkt zich niet alleen tot NYMA makersplaats maar biedt een samenwerkingsklimaat voor het hele NYMA-terrein.

Het gebouw van de makersplaats krijgt een publieksgericht karakter waarbij bezoekers bij de makers naar binnen kunnen lopen. Ook is er in het gebouw ruimte voor aanvullende horeca en bestaat het idee van een ‘NYMA store’ voor de verkoop van lokaal gemaakte producten.

“De komst van NYMA makersplaats is essentieel voor NYMA, voor de stad en voor de vele getalenteerde en creatieve ondernemers die Nijmegen huisvest”, aldus Bas de Vries, één van de oprichters van NYMA makersplaats.

Ontwikkeling in fases
NYMA makersplaats wordt in fases ontwikkeld. Momenteel zijn er al niet-vergunningplichtige sloopwerkzaamheden aan de gang die ervoor zorgen dat het gebouw overdraagbaar is op het moment van start bouw. Hiermee geeft de gemeente de ontwikkeling een kickstart. De eerste verbouwingsfase door de makersplaats is halverwege 2022 klaar. Als alles volgens plan loopt, is de totale verbouwing in het najaar van 2023 afgerond.