26 januari 2021

Kudde verhuist voor hoog water in Erlecom.

De eerste galloways worden weggebracht

In de Ooijpolder zijn de tientallen galloway-runderen en 2 konikpaarden vanuit de Erlecomse waard op dinsdag 26 januari naar de hoger gelegen Millingerwaard gebracht. Daar is Free Nature de kuddebeheerder. ,,Volgens de weersverwachtingen kan er begin volgende week een hoogwatergolf komen”, zegt kuddebeheerder Wilbert Verriet van Free Nature. ,,Momenteel sneeuwt het stroomopwaarts en op donderdag gaat dat over in regen. Dat betekent dat er een dubbele hoeveelheid water deze kant uit komt. We hebben dus nog wel wat tijd, maar het is goed om al wat werk te hebben gedaan.” De Erlecomse Waard loopt bij een waterpeil van 12.80 meter bij Lobith al onder. Het duurt dan nog wel tot 14.00 meter voordat de complete uiterwaard blank staat, maar voor de dieren is er al eerder geen vluchtroute meer. Daarom zijn de galloways en koniks maandag al bijeengedreven in een vangwei. Dinsdag zijn ze in groepjes van zeven naar de C.R. Waiboerweg gebracht, het hoogste punt in de Millingerwaard. De twee Konikpaarden zijn voorlopig naar de Jonkmanshof gebracht en een aantal koeien zijn in quarantaine gegaan omdat ze later naar Denemarken worden gebracht. In de kraal inde Erlecomsewaard heeft een dierenarts diverse galloways onderzocht. zie de foto’s