31 maart 2020

Principeakkoord voor wijzigen bestemmingsplan kerk op De Horst

De Goddelijke Hart van Jezuskerk ib de Horst.


De kerk aan de Ketelstraat in Groesbeek staat sinds 1 januari 2016 leeg. Een ondernemer uit Nijmegen heeft interesse in de kerk. Hij wil de kerk inrichten voor bedrijfsactiviteiten, ontmoeting en wonen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders is 24 maart in principe akkoord gegaan met een wijzing. Wel stelt het college als voorwaarde dat de ondernemer de inwoners en wijkraad van De Horst betrekt bij zijn plannen. Het plan van de ondernemer gaat uit van het behoud van Mariakapel en de klokkentoren. Het pand blijft zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijk staat behouden. Het voorste gedeelte met altaar behoudt zijn oorspronkelijke staat en kan als ontmoetingsruimte gebruikt worden. Het achterste gedeelte van de kerk wordt omgebouwd tot bedrijfsruimte. Deze ruimte krijgt twee verdiepingen. Er komt hiervoor een nieuwe ingang aan de oostzijde van de kerk. De aangrenzende sacristie met garage wordt omgebouwd tot een woning met berging. Naast dit initiatief, heeft ook de wijkraad van De Horst interesse in de kerk. Zij willen graag de faciliteiten en activiteiten van dorpshuis De Slenk verhuizen naar het kerkgebouw. Om de aankoop en verbouwing van het kerkgebouw gedeeltelijk te kunnen bekostigen willen zij De Slenk en de daarbijbehorende kavel verkopen. Op deze plek kunnen dan nieuwe appartementen of woningen worden gerealiseerd. Over dit initiatief neemt het college binnenkort een principebesluit. Het college maakt door nu in te stemmen met het initiatief van de ondernemer geen keuze in welk initiatief haar voorkeur heeft. Het college maakt alleen duidelijk welke ruimtelijke ontwikkeling volgens het college mogelijk is. De wijkraad is op de hoogte van het plan van de ondernemer. Uiteindelijk is het aan het kerkbestuur voor welke partij zij kiezen.