31 maart 2020

Principeakkoord voor wijzigen bestemmingsplan kerk op De Horst

De Goddelijke Hart van Jezuskerk ib de Horst.


De kerk aan de Ketelstraat in Groesbeek staat sinds 1 januari 2016 leeg. Een ondernemer uit Nijmegen heeft interesse in de kerk. Hij wil de kerk inrichten voor bedrijfsactiviteiten, ontmoeting en wonen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders is 24 maart in principe akkoord gegaan met een wijzing. Wel stelt het college als voorwaarde dat de ondernemer de inwoners en wijkraad van De Horst betrekt bij zijn plannen. Het plan van de ondernemer gaat uit van het behoud van Mariakapel en de klokkentoren. Het pand blijft zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijk staat behouden. Het voorste gedeelte met altaar behoudt zijn oorspronkelijke staat en kan als ontmoetingsruimte gebruikt worden. Het achterste gedeelte van de kerk wordt omgebouwd tot bedrijfsruimte. Deze ruimte krijgt twee verdiepingen. Er komt hiervoor een nieuwe ingang aan de oostzijde van de kerk. De aangrenzende sacristie met garage wordt omgebouwd tot een woning met berging. Naast dit initiatief, heeft ook de wijkraad van De Horst interesse in de kerk. Zij willen graag de faciliteiten en activiteiten van dorpshuis De Slenk verhuizen naar het kerkgebouw. Om de aankoop en verbouwing van het kerkgebouw gedeeltelijk te kunnen bekostigen willen zij De Slenk en de daarbijbehorende kavel verkopen. Op deze plek kunnen dan nieuwe appartementen of woningen worden gerealiseerd. Over dit initiatief neemt het college binnenkort een principebesluit. Het college maakt door nu in te stemmen met het initiatief van de ondernemer geen keuze in welk initiatief haar voorkeur heeft. Het college maakt alleen duidelijk welke ruimtelijke ontwikkeling volgens het college mogelijk is. De wijkraad is op de hoogte van het plan van de ondernemer. Uiteindelijk is het aan het kerkbestuur voor welke partij zij kiezen.

4 november 2018

Receptie 90 jaar schutterij St. Hubertus de Horst.

Dit jaar bestaat Schutterij St. Hubertus uit de Horst-Groesbeek 90 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd op zaterdag, tijdens het Sint Hubertusfeest, een jubileumreceptie gehouden.  Diverse schutterijen en andere verenigingen waren naar het schuttersgebouw in de Horst gekomen om de jubilerende schutterij te feliciteren. Namens de gemeente Groesbeek was wethouder Irma van de Scheur aanwezig.  In de kelder van het gebouw was een jubileumtentoonstelling ingericht. zie de foto’s

12 augustus 2018

Andre Jansen nieuwe koning St. Hubertus in De Horst

GROESBEEK-DE HORST – In het jubileumjaar van schuttersvereniging St. Hubertus in Groesbeek-De Horst is Andre Jansen de nieuwe koning geworden.St. Hubertus heeft 250 leden en viert dit jaar haar 90e verjaardag. Het Koningschieten had dus een extra feestelijk tintje, maar leek wel op een blamage af te stevenen. Rond de klok van 19:00 uur begon de wedstrijd. De kandidaten voor dit jaar waren Twan Tax, Andre Jansen, Truus Peters en Jeu de Ruyter. Het vinden van deze kandidaten ging niet zonder slag of stoot, want aanvankelijk had niemand zich aangemeld. De aanwezige leden werden zondagavond naar binnen geroepen voor topoverleg met de voorzitter, waarna de vier leden zich kandidaat stelden.  Vorig jaar speelde dit scenario zich ook al af. Uiteindelijk meldden vijf kandidaten zich toen aan aan en werd Han Theunissen na 54 schoten koning. Het duel van dit jaar was na 110 schoten beslist. Dat was overigens iets sneller dan in 2016, toen Frans Theunissen 138 schoten had om koning te worden. Diny de Bruin-Muskens was toen zijn tegenstander. Het aantal van 138 schoten is nog steeds het record. Die wedstrijd duurde, mede ook vanwege slechte weersomstandigheden, drie uur. Jansen zwaait nu de scepter tijdens de kermis in het kerkdorp. Bij de jeugd werd Tim Rutten koning, na 202 schoten. Tekst en foto De Groesbeek.nl