15 december 2019

Afscheidsmis Pastoor Henk Janssen in Beek

Achter het altaar vlnr Henk Nieuwenhuis, Henk Janssen en Rudo Franken.

Op zaterdagavond 14 december vond de afscheidsmis plaats van Pastoor Henk Janssen in de H. Bartholomaeuskerk in Beek. Deze kerk behoort de parochie Maria ten Hemelopneming. Mede-celebranten waren  pastoor Rudo Franken ( van de parochie Maria ten Hemelopneming) en diaken Henk Nieuwenhuis. Henk Janssen is nu pastoor van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus en voorzitter van het parochiebestuur aldaar. Bovendien is hij deken van Nijmegen. Op 4 januari 2020 zal Henk Janssen nog afscheid nemen in de H. Hubertuskerk te Ooij, aanvang 19.00 uur. Foto: Erik Hell (BD1). Meer foto’s volgen nog)

Bijna zes jaar heeft hij deze taak behartigd. Na de eucharistieviering was achterin de kerk een samenzijn met koffie en wat lekkers.Henk Janssen groeide op in Beek en is er altijd blijven wonen. Hij had er zelfs een politieke carrière, en was enkele jaren wethouder. Janssen heeft laat in zijn leven gekozen voor het priesterschap. Hij is weduwnaar met vier vol-wassen kinderen en inmiddels opa van twee kleinkinderen. In juli 2012 heeft de parochie Beek zijn nieuwe pastoor Henk Janssen ingehuldigd met een hoogmis in de plaatselijke Bartholomaeuskerk. In januari 2014 werd hij  geïnstalleerd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming, bestaande uit Beek, Ubbergen, Ooij,Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn en in maart 2014 als pastoor van de parochie H.H.Cosmas en Damianus, bestaande uit Groesbeek, De Horst en Breedeweg. Daarnaast is hij sinds 1 september 2013 deken van het dekenaat Nijmegen. Met ingang van 1 oktober 2019 werd Rudo Franken benoemd als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming. Per dezelfde datum is door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopnemingen is hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. In voorkomende gevallen zullen zij in elkaars parochie bijspringen.