12 oktober 2019

Aanbieding dorpsagenda Ooij.

Emile Verstege biedt de Dorpsagenda aan aan wethouder Annelies Visser.

Na maanden van voorbereidingen kon de “Dorpsagenda Ooij”  vrijdagmiddag worden aangeboden aan wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met lunch in het dorpshuis de Sprong in Ooij, waarbij diverse gemeenteraadsleden en inwoners van Ooij die hadden meegewerkt aan de totstandkoming van de Dorpsagenda, aanwezig waren. De 6 themagroepen presenteerden deze middag hun thema’s aan de genodigden tijdens een rit per zonnetreintje langs de “onderwerpen” in het dorp Ooij. zie de foto’s deel 1;  deel 2

Op vrijdag 11 oktober was het zover. Na acht maanden hard werken door de werkgroepen kon dorpsagenda Ooij worden gepresenteerd aan Wethouder Visser, Wethouder Fleuren en raadsleden van de gemeente Berg en Dal. Tevens aan de werkgroepen die alle een mooie presentatie hadden voorbereid ten behoeve van de gasten. Het openingswoord werd gedaan door Emile Verstege over het ontstaan van de Dorpsagenda en de werkgroepen. Daarna was er een lunch in dorpshuis De Sprong. Rond 13:00 uur werd iedereen verzocht zijn jas op te zoeken en zich naar het zonnetreintje te begeven en zo gingen we op weg naar de zes projecten in het dorp, waarvoor inwoners zich willen inzetten:

  1. De Moestuin: ontstaan op initiatief van aantal inwoners uit Ooij om oud en nieuwe inwoners en statushouders deze in te laten richten als Moestuin;
  1. Welzijn Jongeren: willen een mooie speel/ruimte voor de jeugd van 7 tot en met 17 jaar;
  2. Zandpaden: voor behoud van de weinige zandpaden zij zorgen voor landschappelijke schoonheid;
  3. Wilhelminaplas: Het verwijderen van puin en slib en zeker behoud van het natuurlijke karakter van de plas;
  1. Traplift naar het koor, zodat samen zingen geen beperking hoeft te zijn;
  2. herinrichting Reiner van Ooiplein: dat letterlijk een centrale plek inneemt in het dorp. Duurzaam, gezellig en doordacht in samenspraak met bewoners en ondernemers is de kerngedachte. 

De middag eindigde in Het dorpshuis De Sprong waar werd afgesloten met een hapje en een drankje. De aanwezigen en de werkgroep vonden het een informatieve en zeer geslaagde middag. Om de uitkomsten van de dorpsagenda onder de aandacht te brengen van de inwoners van Ooij, is er een gratis, kleurrijke placemat gemaakt die binnenkort te vinden is in de supermarkt en op andere centrale plekken in de Ooij. Bovendien zult u van al deze projecten de komende weken meer lezen in de Rozet. 

Helma Toonen, namens werkgroep Dorpsagenda Ooij