7 juni 2019

Dorpsagenda kern Berg en Dal

Op woensdag 24 april is een start gemaakt met de dorpsagenda voor het dorp Berg en Dal. Deze avond was een groep inwoners bijeen in dorpshuis Kerstendal om op basis van de ingekomen reacties op een eerder verzoek te komen tot een eerste opzet. De volgende thema’s zijn aan de orde geweest; Wonen, Jeugd en Jongeren, Communicatie, Veiligheid en voorzieningen/Ontmoeten.  Het is nu nogmaals aan de inwoners van het dorp Berg en Dal om de dorpsagenda compleet te maken en hiervoor is een bijeenkomst gepland op woensdag 12 juni om 20.00 uur in dorpshuis  Kerstendal. Tijdens deze avond zal per thema een korte pitch verzorgd worden waarna iedereen kan meepraten en ideeën of suggesties kan inbrengen. Het is nu nogmaals aan de inwoners van het dorp Berg en Dal om de dorpsagenda compleet te maken en hiervoor is een bijeenkomst gepland op woensdag 12 juni om 20.00 uur in dorpshuis  Kerstendal. Tijdens deze avond zal per thema een korte pitch verzorgd worden waarna iedereen kan meepraten en ideeën of suggesties kan inbrengen. Alle inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

 

 

Duidelijk is dat het thema wonen velen bezighoudt. Betaalbare woningen, zowel koop als huur om de jongeren en starters de mogelijkheid te geven zelfstandig in hun eigen dorp te wonen. Ook voor ouderen die kleiner willen gaan wonen en mensen met een zorgvraag is behoefte aan huisvesting. Vanuit meerdere invalshoeken wordt met smacht gewacht op het plan voor de herinrichting en ontwikkeling van de Vijverhof. De aanwezigen zijn er van overtuigd dat dit kansen biedt om de kern van Berg en Dal te versterken en te komen tot een integrale inpassing in de wijk met extra voorzieningen zoals gezondheidszorg. Daarnaast kwam de mogelijkheid om de lintbebouwing van het dorp te doorbreken aan bod door de Watermeerwijk toegankelijk te maken en zelfs te onderzoeken of daar bebouwing mogelijk is. Het toewijzingsbeleid van huurwoningen zou evenwichtiger en meer transparant moeten worden ter versterking van de leefbaarheid van het dorp.

Voor de jeugd en jongeren is er behoefte aan een eigen JOP (jeugdontmoetingsplaats) of honk. Ook is er behoefte aan activiteiten meer gericht op de jeugd.

Als derde thema werd communicatie genoemd. Onderwerpen binnen dit thema zijn;  introductie en kennismaking met het dorp voor nieuwe inwoners, de aanwezige infoborden regelmatig actueel houden, een website en digitale communicatiemiddelen meer en beter gebruiken waardoor er meer bekendheid gegeven kan worden aan activiteiten die worden georganiseerd in het dorp.

Wat veiligheid betreft was er veel aandacht voor de Oude Kleefsebaan waar handhaving van de snelheid en veilige oversteekplaatsen ook voor  de schoolgaande jeugd zorgpunten zijn. Hierbij is een 30 km zone gesuggereerd zoals in het centrum van Groesbeek. Ook diverse zijwegen worden onveilig ervaren.

Wat voorzieningen en ontmoeten betreft werd het feit dat Berg en Dal een mooi dorp is maar weinig te bieden heeft. Er zijn geen winkels, een café of koffiecorner ontbreekt en ook een klein buurtwinkeltje is er niet. Ontmoeten is mogelijk in dorpshuis Kerstendal en hier zou het voorzieningen niveau ook verbeterd kunnen worden, hierbij wordt onder andere gedacht aan een professionele kookruimte in Kerstendal voor de dagelijkse ontmoeting verzorgd door WMO en kookclubjes.

Het is nu nogmaals aan de inwoners van het dorp Berg en Dal om de dorpsagenda compleet te maken en hiervoor is een bijeenkomst gepland op woensdag 12 juni om 20.00 uur in dorpshuis  Kerstendal. Tijdens deze avond zal per thema een korte pitch verzorgd worden waarna iedereen kan meepraten en ideeën of suggesties kan inbrengen.