24 september 2018

Boeken- en rommelmarkt KNA Beek 2018

Zondag 23 september werd in het Kulturhus te Beek weer de jaarlijkse Boeken- en rommelmarkt gehouden door harmonie KNA uit Beek. Er was weer veel belangstelling voor deze markt. Een grote groep bezoekers trotseerde al voor aanvang de regen en stond enige tijd in de regen. zie de foto’s