16 juli 2018

Wim Brugman overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat Wim Brugman uit Ooij is overleden. Wim, 79 jaar geleden geboren in Erlecom en later woonachtig in Ooij, verhuisde een paar jaar geleden naar een aanleunwoning in Beek. Zijn gezondheid ging de laatste tijd echter achteruit. Wim was jarenlang een trouw lid van schutterij Eendracht Ooij. Hij was erelid en voorzitter van de herenschietgroep. Wij wensen zijn vrouw Jet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.  Op woensdag 18 juli  kan van 19.00 uur tot 20.00 uur afscheid genomen worden van Wim bij Rustoord aan de Postweg in Nijmegen. De afscheidsplechtigheid wordt op zaterdag 21 juli, 10.30 uur gehouden in de H.Hubertuskerk te Ooij, waarna de crematieplechtigheid in besloten kring zal plaats vinden.