7 juli 2018

Financiële injectie voor De Sprong in Ooij

OOIJ – Dorpshuis De Sprong in Ooij krijgt van de gemeente Berg en Dal een bijdrage van maximaal € 60.000,- om financieel gezond te worden. € 20.000,- wordt deze maand al overgemaakt om acute problemen op te lossen. Dat heeft de gemeenteraad van Berg en Dal donderdagavond 5 juli besloten. De Sprong is een belangrijke ontmoetingsplek in Ooij en draait al vele jaren zonder gemeentelijke subsidie. Het dorpshuis heeft in november 2017 al een brandbrief gestuurd.  “Door de sterk teruggelopen omzet en zaalhuur in 2017 is het voor ons bijna onmogelijk om aan al onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen”, schreef voorzitter Theo Verriet van het dorpshuis. 

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wilde om die reden 60.000,- beschikbaar stellen. B&W gaven aan dat € 60.000,- voldoende was om de exploitatie vanaf 2019 sluitend te krijgen. De exploitatie was goed doorgelicht, met stukken onderbouwd en er zijn al diverse maatregelen genomen. De huren en consumptieprijzen zijn verhoogd, er is minder personeel en er is meer inzet van vrijwilligers.

De Groesbeekse Volkspartij (GVP) vond dat niet voldoende inzichtelijk was dat het geld genoeg was voor de lange termijn . De partij wilde aanvankelijk een amendement (wijziging op het oorspronkelijke voorstel) indienen om een gedeelte van het geld pas beschikbaar te stellen als er een door het college goedgekeurd bedrijfsplan zou zijn.

Wethouder Annelies Visser (Polderbreed) deed na een discussie hierover de toezegging dat de gemeente een vinger aan de pols houdt om er voor te zorgen dat het dorpshuis qua exploitatie op de goede weg blijft. Speciaal een bedrijfsplan laten opstellen was hierdoor niet meer nodig. GVP kon daar mee leven en besloot  het amendement in te trekken. Om de boel goed op de rit te krijgen is in totaal bijna € 100.000,- nodig. De Sprong hoopt € 50.000,- van het Oranjefonds te krijgen. Tekst deGroesbeek.nl