28 maart 2017

Alg. ledenvergadering HV Woonbelang.

Maandagavond vond in de Mallemolen in Groesbeek de Algemene ledenvergadering plaats van de Huurders Vereniging Woonbelang. Dit is een huurdersvereniging voor de gemeente Berg en Dal en de gemeente Heumen. HV Woonbelang staat voor het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van wonen en woonomgeving,
het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving. Belangrijkste overlegpartner in deze zaken is Oosterpoort Wooncombinatie als
verhuurder van de woningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Via overleg met Oosterpoort proberen zij er ondermeer voor te zorgen dat de huren betaalbaar blijven en de woningen  goed worden onderhouden. Ook werken zij er aan mee dat er voldoende (betaalbare) woningen komen, er een rechtvaardige woonruimteverdeling is en dat het prettig wonen is en blijft in uw wijk of buurt. HV Woonbelang is lid van de Nederlandse Woonbond. Woonbelang is sterker als zoveel  mogelijk huurders lid worden van de vereniging.  zie de website van HV Woonbelang.