9 februari 2017

Provincie gaat zeven bomen kappen tussen Beek en Nijmegen

Komend voorjaar verbetert de provincie Gelderland met enkele maatregelen de verkeersveiligheid van de N325 tussen Beek en Nijmegen onder andere door het verbinden van het fietspad en de fietstunnel. Hiervoor moeten zeven bomen worden gekapt. Het kappen start op maandag 13 februari. In het voorjaar van 2017 gaat de provincie de fietstunnel bij Beek (tussen de Kwartelstraat en de Alde Wetering) verbinden met het fietspad langs de N325. Bij de fietstunnel worden twee bomen gekapt zodat er ruimte ontstaat om het fietspad te verleggen. De fietsoversteek bij het Wylerbergmeer (tussen Beek en de Duitse grens) wordt verbeterd en daarvoor is ook ruimte nodig. Op die plek gaat de provincie daarom vier bomen kappen en kunstwerk ‘De Badgast’ enkele meters verplaatsen.
De voetgangersbrug bij de school ‘Notre Dame’ heeft een uitkijkpunt richting Ooij. Om het uitzicht te verbeteren kapt de provincie hier één boom. Langs het Wylerbergmeer wordt de onderbegroeiing uitgedund. Dit wordt ook gedaan ter hoogte van de Ubbergseweg bij Nijmegen (tussen hoofdrijbaan en parallelweg). De werkzaamheden starten maandag 13 februari en duren 2 weken. Om dit snel en veilig uit te kunnen voeren wordt de snelheid op de N325 verlaagd en kan het noodzakelijk zijn tijdelijk een weghelft af te zetten. Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/N325