24 maart 2019

Aanrijding op de N325 te Beek

De beide beschadigde auto’s op de Nieuwe Rijksweg in Beek

Zondagavond vond een aanrijding plaats op de N325 te Beek, ter hoogte van de nieuwe bushalte t.o de sportvelden. Daarbij werden de twee auto’s, waaronder een oldtimer, een Peugeot 504 behoorlijk beschadigd. De toegesnelde “first responder” verleende de eerste hulp maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Het is dezerzijds nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest. Het verkeer werd via het fietspad en de berm omgeleid.

3 november 2018

Voorbereidingen aanleg bushaltes N325 in Beek

Deze week zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg c.q. aanpassing van 4 bushaltes langs de Nieuwe Rijksweg (N325) in Beek. De “Duitse bus” (lijnen 57 en 58)  gaat vanaf 9 december niet meer door de bebouwde kom van Beek maar alleen nog via de Nieuwe Rijksweg. Daarvoor moeten nieuwe bushaltes worden aangelegd en twee oude bushaltes worden aangepast. Er komen o.a. wachthuisjes met verlichting. Dat is definitief. Binnenkort, maandag 12 november, is er een inloopavond in de Musschenberg te Beek. Daar kan men dan de nieuwe situatie bekijken. Een inloopavond is echter geen inspraakavond. De plannen zijn definitief. Is overigens wel vreemd dat de Provincie enkele jaren geleden alle parkeerplaatsen langs deze weg verwijderd heeft, kennelijk om veiligheidsredenen, en er nu bushaltes komen, waar de bus elke keer moet invoegen. Overigens niet met voorrang want het is buiten de bebouwde kom.

9 mei 2017

Werkzaamheden N325 lijken klaar.

De werkzaamheden aan de N325 tussen Duitsland en Nijmegen lijken grotendeels afgerond. De waarschuwingsborden zijn verdwenen en de meeste van de tijdelijke lantaarnpalen zijn weggehaald. Afgelopen weekend werd er al niet meer gewerkt en ook ’s nachts wordt er niet meer aan de weg gewerkt, hetgeen, voor wat betreft de weekendafsluiting,  wel in de planning stond. Bij de bushalte aan de N325 nabij de verkeerslichten in Beek is een bushokje geplaatst. Alle parkeerplaatsen zijn verwijderd, waardoor er niet meer geparkeerd kan worden langs deze provinciale weg, hetgeen erg jammer is. Ook is de doorgang naar het Marterplein/Marterstraat weggehaald omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Daardoor is een “ontsnappingsweg” bij eventuele calamiteiten verdwenen. En ineens mag men nu wel links en rechts afslaan op deze weg naar de woning, Nieuwe Rijksweg 53.  Wel is er nu vanaf het fietspad een doorgang gecreëerd naar het tunneltje onder de provinciale weg. 

19 april 2017

Aanpassingen bij het Wylermeer al vernield.

Het fietsonvriendelijk poortje bij Wylerbergmeer blijft staan, zo meldde de Gelderlander op haar website en intussen hebben “vandalen” het al zodanig gesloopt, dat het ineens niet meer fietsonvriendelijk is, want één van de dubbele poortjes is inmiddels verdwenen. Het gaat om het dubbele poortje dat sinds vorige week het ‘fietspad’ aan de oostkant van het Wylerbergmeer richting het Duitse Zyfflich afsluit. Volgens een woordvoerster van de provincie is het pad achter het hek helemaal geen fietspad. ,,Het is een wandelpad. Er wordt inderdaad ook gefietst, maar dat is gevaarlijk voor de wandelaars. Er loopt een officieel fietspad (via het tunneltje bij Beek) en dat is veel veiliger en bovendien korter. Het hekje is bovendien bedoeld om te voorkomen dat er wild ontsnapt en op de weg terecht komt met alle gevaren van dien”. Een poortje zat daar al heel veel jaren en fietsers konden daar, het was een fietsroute voor veel mensen vanuit het Duitse Zyfflich naar de Smorenhoek in Beek. Iets terug, richting Beek, t.o de Rijksstraatweg was altijd een “illegaal pad” over de draad dat door veel bezoekers van het Wylermeer werd gebruikt. Daar is nu een nieuw hek gekomen en er is een opstapje met steunpaal  geplaatst. Maar buurtbewoners vragen zich af of het niet verstandiger geweest was om daar een poort te maken, omdat dat de looproute is. Overigens is langs het hele pad naar Duitsland geen enkele aanwijzing te vinden, dat daar niet gefietst mag worden. 

Lees verder...
15 april 2017

Aanpassingen bij Wylermeer vallen niet in goede aarde.

De onlangs aangepaste voorzieningen langs de N325 te Beek bij het Wylermeer zijn bij veel bewoners van het aangrenzende Duitsland en Beek in het verkeerde keelgat geschoten.  Ze waren gewend om langs het Wylermeer van Beek naar Zyfflich en omgekeerd te fietsen maar een nieuw hek heeft daar een einde aangemaakt, althans het is nu veel moeilijker om je fiets door dat hek te krijgen. Sommige mensen hebben intussen al uitgevonden, dat het hek (het zijn twee poorten) zodanig vast te zetten, dat je er toch nog door kunt.  Ook is men ontstemd over het verwijderen van het daarnaast gelegen parkeerplaatsje, waar de vissers in het verleden veel gebruik van maakten. Ook mensen die hun hond kwamen uitlaten, parkeerden daar regelmatig. Waarschijnlijk is een en ander uit “veiligheidsoverwegingen” gedaan, maar daarin is de provincie niet echt consequent. Zo is de uitrit vanaf de Marterstraat naar de woning, Rijksweg 53, afgesloten en nu mag je daar op de N325 wel afslaan naar die woning, wat vroeger uit de boze was.

9 april 2017

Overlast voor verkeer op de N325 en omgeving.

De afsluiting van een deel van de N325 tussen Beek en de Duitse grens zorgde zaterdag voor veel vertraging in de dorpen Beek en Berg en Dal en zorgde soms zelfs voor een verkeersinfarct. De weg tussen de Duitse grens en Beek bij Nijmegen is het hele weekeinde afgesloten. Weggebruikers die moeten omrijden, dienen rekening te houden met een kwartier vertraging. Dat meldt de ANWB. Ze verwacht meer overlast als gevolg van de wegwerkzaamheden. Duiten de weekenden wordt er ’s avonds en ’s nachts aan de weg gewerkt. Aan het traject tot aan Nijmegen wordt nog tot 19 mei gewerkt. 

 
6 april 2017

Weinig belangstelling voor inloop N325

Woensdagavond werd er door de provincie Gelderland een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden voor de aanpassing van de N325 (Nijmegen-Duitse grens) welke inmiddels aan de gang is. Slechts weinig mensen kwamen naar de Havo Notre Dame des Anges om de plannen te bekijken. Vooral een aantal Beekse winkeliers (Nico de Witt en Marius) bespraken de afsluiting en de omleidingen voor de komende weken met de mensen van de provincie. De aanpassingen zelf zijn definitief en daar kan niets meer aan veranderd worden.

31 maart 2017

Wegwerkzaamheden N325: Nijmegen – Duitse grens

De provinciale weg N325 van Nijmegen naar de Duitse grens gaat op de schop. Dat geeft overlast voor het verkeer en daarom heeft de provincie een persbericht uitgegeven. Op een aantal plaatse zijn al voorbereidende werkzaamheden bezig zoals bij het tunneltje in Beek, waar een aansluiting van het fietspad naar het tunneltje wordt gerealiseerd. Daar komt ook de uitrit vanaf de Marterstraat/Marterplein te vervallen. De plannen zijn vooralsnog definitief maar samen met de aannemer wordt er op woensdag 5 april van 19. 00 uur tot 20.30 uur door de provincie een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Havo Notre Dame, Kasteelselaan 50 te Ubbergen over de werkzaamheden, planning en omleidingen. PERSBERICHT: Vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 19 mei 2017 voeren we groot onderhoud uit aan de N325 Nijmegen – Duitse grens. Tegelijkertijd voeren wij een aantal maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met gebruikers en de omgeving hebben we de knelpunten geïnventariseerd. Daaruit zijn verbeterpunten gekomen die in 2016 zijn uitgewerkt tot een ontwerp.  Bekijk in het Provinciaal blad het verkeersbesluit N325-diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

Lees verder...
9 februari 2017

Provincie gaat zeven bomen kappen tussen Beek en Nijmegen

Komend voorjaar verbetert de provincie Gelderland met enkele maatregelen de verkeersveiligheid van de N325 tussen Beek en Nijmegen onder andere door het verbinden van het fietspad en de fietstunnel. Hiervoor moeten zeven bomen worden gekapt. Het kappen start op maandag 13 februari. In het voorjaar van 2017 gaat de provincie de fietstunnel bij Beek (tussen de Kwartelstraat en de Alde Wetering) verbinden met het fietspad langs de N325. Bij de fietstunnel worden twee bomen gekapt zodat er ruimte ontstaat om het fietspad te verleggen. De fietsoversteek bij het Wylerbergmeer (tussen Beek en de Duitse grens) wordt verbeterd en daarvoor is ook ruimte nodig. Op die plek gaat de provincie daarom vier bomen kappen en kunstwerk ‘De Badgast’ enkele meters verplaatsen.
De voetgangersbrug bij de school ‘Notre Dame’ heeft een uitkijkpunt richting Ooij. Om het uitzicht te verbeteren kapt de provincie hier één boom. Langs het Wylerbergmeer wordt de onderbegroeiing uitgedund. Dit wordt ook gedaan ter hoogte van de Ubbergseweg bij Nijmegen (tussen hoofdrijbaan en parallelweg). De werkzaamheden starten maandag 13 februari en duren 2 weken. Om dit snel en veilig uit te kunnen voeren wordt de snelheid op de N325 verlaagd en kan het noodzakelijk zijn tijdelijk een weghelft af te zetten. Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/N325