14 december 2016

Edelherten in Gelderse Poort?

Is het edelhert welkom in onze gemeente Berg en Dal? Dat wilden provincie Gelderland, gemeente Berg en Dal en Staatsbosbeheer graag weten. Daarom hebben Staatsbosbeheer en de gemeente daar in opdracht van de provincie onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners positief zijn. Agrariërs zien alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor het edelhert. Als we de edelherten in onze gemeente verwelkomen, dan krijgen ze een leefgebied tot in de natuurgebieden langs de Waal (de Gelderse Poort). De edelherten kunnen een positieve invloed hebben op de natuurontwikkeling en natuurbeleving. Voor het edelhert kan komen moet er nog veel geregeld en afgesproken worden. Hoe kunnen we het aantal edelherten in de gaten houden? Welke afspraken kunnen we maken over het beheer en eventuele schadevergoeding voor de agrariërs in het gebied? Want de agrariërs willen niet opdraaien voor eventuele schade door de edelherten. Hiervoor moet de provincie haar schaderegeling aanpassen en er moet ook nog overleg komen met de provincie Limburg. Verder is de veiligheid van het verkeer op de weg belangrijk. Begin 2017 bespreken Staatsbosbeheer, gemeente en provincie de voortgang op deze punten. Op 1 januari gaat de nieuwe Wet Natuurbescherming in. In dat kader bepaalt de provincie opnieuw haar standpunt  rond de leefgebieden van edelherten. En of die uitgebreid worden naar grondoppervlak van de gemeente Berg en Dal.