3 september 2016

Herdenking Bevrijding Beek en Ubbergen op zaterdag 17 september

Zaterdag 17 september zal weer de herdenking van de bevrijding van Beek en Ubbergen (op die mooie zondag in 1944) plaatsvinden. Beginnend met een plechtige Oecumenische kerkdienst in de R.K. Bartholomaeus-kerk (aanvang: 19:00 uur) zal deze herdenking om 19:55 uur bij de monumenten aan het John P. Foley-plantsoen worden gehouden.

DSC_2614-Market-Garden

In overleg tussen de Beekse pastores en organist Cor van Wageningen is de liturgie van deze oecumenische kerkdienst in een wat meer aanspreekbare vorm gegoten. De dienst begint om 19:00 uur en wordt geleid door pastoor Henk Janssen en dominee Peter van der Vange. Het Gemengd Koor, onder leiding van organist Cor van Wageningen, zorgt voor de muzikale ondersteuning. De Beekse schutterij BUB zal traditioneel ook bij deze dienst aanwezig zijn.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst bij de monumenten zullen zowel burgemeester Slinkman van Berg en Dal als burgemeester Steins van Kranenburg spreken. Ook leerlingen van de basisschool De Biezenkamp en de Havo Notre Dame des Anges zullen een bijdrage leveren. 

Operatie Market Garden

De bevrijding begon op zondag 17 september 1944 met de landing van onder andere het 505e en het 508e Regiment van de 82e United States Airborne Divisie in het kader van de Operatie Market Garden op landingsterreinen in de omgeving van Nijmegen en Arnhem. Deze operatie  had tot doel om met behulp van deze luchtlandingstroepen in een snelle actie de bruggen over de Maas, het Maas-Waalkanaal, de Waal en de Rijn te veroveren.

Bestorming Duivelsberg

Op dinsdag 19 september 1944 kreeg Luitenant John P. Foley, naar wie het plantsoen is vernoemd waarop de oorlogsmonumenten van Beek en Ubbergen staan, opdracht om met zijn mannen Hill 75.9, beter bekend als de Duivelsberg, te veroveren en te behouden. Ondanks de felle gevechten met de Duitsers is dat John Foley en zijn manschappen uiteindelijk gelukt. De bestorming van de Duivelsberg heeft niettemin aan 15 Amerikaanse soldaten het leven gekost.

Leerlingen basisschool actief betrokken

Op vrijdag 16 september zullen dit jaar ook weer de leerlingen van groep 8 van de basisschool De Biezenkamp uit Beek herdenken dat, dankzij deze operatie Market Garden, ook hier het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ingezet. Zij doen dat dit jaar samen met leerlingen van de nieuwe Euregio Realschule uit het naburige Kranenburg (D). Nadat de leerlingen het nodige is verteld over WO II zal met hen de Duivelsberg worden verkend. Ze lopen voor een deel de route die John Foley en zijn mannen toen ook hebben afgelegd en bekijken onderweg de nog altijd zichtbare schuttersputten. De leerlingen van De Biezenkamp zijn overigens ook actief betrokken bij de zorg voor de beide oorlogsmonumenten.