29 januari 2016

Politiepost gemeente Berg en Dal naar gemeentehuis.

Binnenkort verlaat de politie van de gemeente Berg en Dal haar huidige bureau aan de Molenweg in Groesbeek, waar ze decennia lang heeft gezeten. De huidige kantineruimte in het gemeentehuis van Berg en Dal wordt beschikbaar gesteld voor de huisvesting van een lokaal politiesteunpunt in Groesbeek. Hier komen met name de wijkagenten te zitten. De vorming van de Nationale Politie heeft landelijk geleid tot een herhuisvestingstraject voor de politie. I.v.m. met deze sluiting wilde de gemeente twee lokale steunpunten hebben: één in Groesbeek en één in Millingen aan de Rijn. Die in Millingen is er al, maar wordt in februari opgeheven. Voor Groesbeek zijn er twee opties: het gemeentehuis of de instructieruimte bij de gemeentewerf/Brandweer. Beide opties voldoen aan de eisen, met onder andere 4 werkplekken en een overlegruimte, maar de politie heeft een duidelijke voorkeur voor de eerste optie. “Dit vanwege de zichtbaarheid, de bereikbaarheid en de aanspreekbaarheid van de politie voor de inwoners”, aldus de politie. De lokale steunpunten zorgen volgens het college voor een lokale verankering en betere bereikbaarheid, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie voor de inwoners van de gemeente Berg en Dal. De politie heeft aangegeven dat zij inrichtings- en (eventuele) verbouwingskosten voor haar rekening neemt. De huurprijs wordt zo`n € 100,- per m2 per jaar. De vloeroppervlakte is zo`n 25 tot 40m2. Voor Millingen wordt nog gekeken naar een oplossing.DSC_1123 wijkagenten gemeente Groesbeek naam-1