17 december 2015

Stichting Steunfonds  alternatief voor  Haukesfonds ?

Jammer voor verenigingen en initiatieven in de polder dat het Haukesfonds ophoudt te bestaan. De subsidiëring door het Haukesfonds van allerlei kleinschalige activiteiten in de polder betekende voor vele initiatieven een belangrijke steun in de rug. Maar misschien is er een goed alternatief voorhanden. Er is namelijk in de regio Nijmegen een fonds aktief dat vergelijkbare doelstellingen nastreeft als het Haukesfonds. De Stichting Steunfonds voor het Buurt-en Klubhuiswerk in Nijmegen e.o. , aktief sinds 1956, heeft namelijk als doelstelling  om financiële steun te verlenen aan  initiatieven en activiteiten van groepen die erop gericht zijn om via zelforganisatie, verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden, c.q. leefomgeving. In dat kader heeft het Steunfonds bijvoorbeeld met subsidies ondersteund: -de kindervakantieweek in Beek, -de jeugddriedaagse in Ooy, -aankoop van een speeltuinattribuut voor de Steense Gemeente in Millingen, -de Stichting Visite Clowns, -een sportdag van allochtone ouders (van Stichting Interlokaal). -een survivalproject van een Stichting voor Opvang van jonge ex-gedetineerden. Stichting Steunfonds kan jaarlijks rond de 10.000 euro aan subsidies verstrekken waarbij per aanvraag maximaal 2300 euro toegekend kan worden.

Bijzonder daarbij is dat projecten genomineerd kunnen worden voor een extra subsidie van 1000 euro voor dat project dat door een onafhankelijke jury beoordeeld wordt als het meest bijzonder en veelbelovend.  In februari 2016 (9 of 11 feb.) zal in “ ’t Hert” (cultureel  voorzieningen centrum Willemskwartier, Nijmegen) de jury de winnaar bekend maken en de prijs overhandigen.

Aanvragen voor subsidie kunnen ieder jaar vóór 31 mei ingediend worden. In de eerste week van juli neemt het bestuur van het Steunfonds vervolgens de beslissing welke aanvragen gehonoreerd worden.

Op de website www.stichtingsteunfonds.nl  vindt men een formulier waarmee men subsidie kan aanvragen. Men kan zich ook wenden tot het secretariaat: Lindestraat 2, 6566 ZV Millingen of J.Nijenhuis1@chello.nl.  Op deze website vindt men ook de voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Belangrijk is wel dat men zich realiseert dat dit Steunfonds zich op een groter gebied richt dan alleen de polder en dat het Steunfonds niet jaar-op-jaar  eenzelfde activiteit kan subsidiëren (dus geen vaste subsidiëring).