25 november 2015

Definitieve sluiting kerk in Beek choqueert.

Uit de media heeft het bestuur van “Red de monumentale Sint Bartholomaeuskerk in Beek” moeten vernemen dat de kerk met ingang van 1 januari 2016 definitief wordt onttrokken aan de eredienst. In een eerder overleg met het parochiebestuur “Maria ten Hemelopneming” was afgesproken dat beide besturen met een gezamenlijke verklaring over de toekomst van de kerk naar buiten zouden treden. Het stichtingsbestuur is nu boos over deze gang van zaken en voelt zicht voor de gek gehouden. De hoop was er dat de kerk open zou kunnen blijven voor bijzondere diensten, temeer omdat de stichting voor 2016 de benodigde 60.000 Euro, zoals door de parochie was aangegeven voor noodzakelijk onderhoudskosten nodig was, bij elkaar had. Met het openhouden van de kerk in Beek voor bijzondere vieringen zou een duidelijk signaal van empathie en pastorale betrokkenheid naar de geloofsgemeenschap toe worden afgegeven. Helaas. In het begin van dit jaar maakte Anita Baarns ( uit Round Hill, Viginia, USA) een filmpje over de kerk, dat op YouTube staat. Zie hier het filmpje. Lees voor het hele verhaal de voorpagina van de Rozet.DSC_6989 Bartholomaeuskerk naam