26 juni 2015

Infoavond Ooij over verwijderen begroeiing uiterwaarden

Rijkswaterstaat  werkt voortdurend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied tegen overstromingen. Ook in de uiterwaarden Buiten Ooij en Groenlanden is het nodig om de doorstroming van de Waal bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Geïnteresseerden krijgen op 1 juli 2015 tijdens een informatiebijeenkomst meer te horen over de plannen voor de uiterwaarden Buiten Ooij en Groenlanden. De plannen voor de uitvoering zijn vrijwel gereed. En voordat de vergunningen worden aangevraagd willen Rijkswaterstaat en CSO-Krinkels deze graag toelichten. Tussen 19:00 en 21:00 is iedereen welkom bij Staatbosbeheer Geldersche Poort aan de Ooijse Bandijk 36B in Ooij. Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen over het Programma Stroomlijn en de uitwerking daarvan voor deze uiterwaarden. De verschillende aanwezige specialisten van Rijkswaterstaat en Krinkels-CSO beantwoorden uw vragen graag. Na de zomer legt Krinkels-CSO de derde reeks vergunningaanvragen ter inzage. Voor een aantal van deze uiterwaarden zal RWS op dat moment informatiebijeenkomsten houden. Via de nieuwsbrief en de website, www.uitvoeringstroomlijn.nl wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Op de pagina “Uw uiterwaard” kunt u op elk moment informatie over Stroomlijn vinden in uw directe omgeving.STR12_T_061_v3_GL_20150430_246

Programma Stroomlijn en Krinkels-CSO

Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Krinkels-CSO pakt in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de Waal, Merwede, Boven-Rijn en Maas waar nodig deze begroeiing aan. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen. Er worden alleen bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt (de stroombaan). Bij het verwijderen van de begroeiing wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en de bijzondere planten en dieren in het gebied.

Raadsvragen PvdA Berg en Dal

De PvdA stelde voor wat betreft Stroomlijn onlangs nog raadsvragen (.PDF-bestand), die het college donderdagavond zal beantwoorden. Omwonenden in de Ooijpolder maken zich zorgen om een eventuele “massale boomkap” in de uiterwaarden en de PvdA vroeg zich onder andere af wanneer inwoners bij de plannen betrokken worden.

Meer informatie over Stroomlijn vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn