26 maart 2015

Start bouw Thornsche Molen.

Deze week is men van start gegaan met de voorbereidingen van de bouw van de Thornsche Molen op de grens van Leuth en Duitsland. Het terrein wordt klaar gemaakt.DSC_3657Thornsche Molen. De Leuthse aannemer Kuijpers is deze week  begon­nen met de grondwerkzaamhe­den op het terrein van de Thorn­sche Molen. Die kokermolen uit de vijftiende eeuw, bij de over­gang van Thornsestraat naar Ka­pitteldijk, werd in de TweedeWe­reldoorlog verwoest maar wordt nu definitief herbouwd. Woensdagavond moet de gemeenteraad van Groesbeek nog wel het aange­paste bestemmingsplan goedkeu­ren, maar discussie zal er niet meer over zijn. Het besluit is te vinden onder de ‘hamerstukken’, omdat er  in de zes weken dat het bouwplan voor de molen ter inza­ge heeft gelegen, geen bezwaren zijn ingediend. Dan moet de molen aan het eind van dit jaar klaar zijn. zie de foto’s