22 januari 2015

Werkzaamheden Dr. Kochlaan in Ooij.

De afgelopen maanden is er gewerkt aan de Dr. Kochlaan in Ooij. Er is een nieuwe riolering gekomen, de weg is aangepast en de trottoirs zijn verbreed waardoor de weg smaller is geworden. De nieuwe bomen worden geplant in de extra voorzieningen in de rijbaan in plaats van in het trottoir en er is nieuwe straatverlichting gekomen. Deze nieuwe lantaarnpalen zijn moderner en geven meer licht. Maar omdat ze lager zijn dan de voorgaande palen beschijnen ze niet het trottoir aan de andere kant van de weg. Daarom moesten er alsnog aanpassingen gedaan worden en binnenkort worden de palen om en om geplaatst, dus aan twee kanten van de weg. Dit kan pas gebeuren als het nieuwe wegdek er ligt en daar is men nu druk mee bezig. Een speciale machine legt, met behulp van mankracht, de nieuwe klinkers als een tapijt in de weg. Als de werkzaamheden hier klaar zijn begint men met de Koningin Julianalaan in Ooij. zie de foto’s.DSC_2134 Dr Kochlaan (Large)