19 november 2014

Bijeenkomst langer zelfstandig wonen in de Sprong.

Dinsdagavond was er weer een bijeenkomst voor senioren in het kader van “Langer zelfstandig” wonen vanuit het samenwerkingsverband SAMEN  Ooij in dorpshuis de Sprong te Ooij. Ongeveer 40 inwoners van Ooij, alsmede een aantal professionals in de zorg, huisvesting, de gemeente e.d. waren daar bijeen om te bespreken, wat er zoal in het afgelopen jaar bereikt was door de mensen die hieraan hadden meewerkt en hadden meegedacht. Hoe regelen we met elkaar dat ouderen die dat willen op een prettige manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Inwoners van Ooij hebben zich de afgelopen jaren gebogen over deze vraag. Samen met professionals, de gemeente, Oosterpoort en ZZG Zorggroep zijn ze daartoe meerdere projecten gestart. Zo is er een zorgkaart ontwikkeld en de klussendienst, de vervoersdienst en de boodschappendienst zijn aan de slag gegaan. Vrijwillige woonadviseurs zijn opgeleid, en de werkgroep tuin- en woningaanpassing heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Deze avond werd ook een brochure gepresenteerd over de succesvolle resultaten, welke in stijl gebeurde: betrokken bewoners, professionals en bestuurders reikten het boekje aan elkaar uit. Prachtige resultaten om met elkaar trots op te zijn. zie de foto’s DSC_0726project Samen (Large)

Bewonersbijeenkomst SAMEN Beek: De gemeente Ubbergen, Oosterpoort en ZZG Zorggroep willen ook kijken wat ‘Langer zelfstandig Wonen’ voor de inwoners van Beek kan betekenen. Alle inwoners van Beek worden daarom uitgenodigd om op 25 november met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Wilt u hierover meedenken en misschien ook uw steentje bijdragen? U bent van harte welkom op 25 november, van 16:00 tot ongeveer 18:30 in het Kulturhus in Beek, Roerdompstraat 6.

Op dinsdag 18 november was er een grote bewonersbijeenkomst van SAMEN Ooij met als onderwerp ‘Langer zelfstandig wonen’. De afgelopen twee jaar zijn vele acties ondernomen die hebben geleid tot een klussendienst, zorgkaart, tuin- en woningaanpassingen, vervoersdienst en boodschappendienst. Om meer te laten zien over deze succesvolle activiteiten is een brochure gemaakt, die op deze avond werd uitgereikt. Dat gebeurde geheel in stijl met het proces: betrokken bewoners, professionals en bestuurders reikten het boekje aan elkaar uit. De brochure is binnenkort beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is! Na de presentatie van de brochure was er tijd om na te denken over nieuwe initiatieven om op te pakken. Tijdens de avond bleek gelukkig dat veel ouderen prettig wonen in Ooij en tevreden zijn met de steun die er op veel terreinen is. Zelfredzaam zijn en blijven is daarmee mogelijk. Een greep uit de onderwerpen die langskwamen: mantelzorg, eenzaamheid, verbinden van oud en jong, voldoende huisvesting voor iedereen….genoeg voer om over door te praten. Komende tijd gaan alle betrokken bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en hun organisaties in gesprek met elkaar om voor deze onderwerpen een werkwijze te bedenken. Dat moet leiden tot concrete oplossingen en activiteiten. Het motto van een van de deelnemers: ‘ Sta klaar voor elkaar’, is daarbij een prachtige houding die in Ooij bij de aanwezigen goed gehoor vond! Een mooie basis voor het vervolg.