30 september 2014

Verkiezingsdebat Landschap, recreatie en toerisme

Maandagavond vond in de aula van de Havo Notre Dame in Ubbergen een Verkiezingsdebat ,Landschap, recreatie en toerisme, plaats. Mede op initiatief  lijsttrekker Thieu Hoeken van de PvdA werd er over het uitnodigende landschap in  de nieuw te vormen gemeente gesproken. Niet alleen politici, maar ook onder andere natuurorganisaties en boeren praatten en discussieerden mee. De beide burgemeesters, Paul Wilbers en Harry Keereweer zaten deze avond voor, nadat deze door Zeger Stappershoef was ingeleid.  Onderwerpen waren o.a. of horeca, recreatiebranche en boeren de ruimte zullen krijgen om te ondernemen in het landschap van de nieuwe gemeente? Maken initiatieven om het landschap mooier te maken een kans? Hoe verhouden we ons tot de stad? Hoe denken de bewoners over de aanzwellende stroom toeristen en recreanten?  enz. Het eerste paneldebat was met ZLTO (Martien Nillissen)  enTerra Vita (Geert Kroes). Het tweede paneldebat was met vertegenwoordigers uit ondernemersverenigingen van horeca en recreatie en heemkundeverenigingen, t.w. Govert Janssen en Theo Langeveldt. De politici uit de nieuw  te vormen gemeente waren in grote getale aanwezig.  zie de foto’s.DSC_2264 veriezingsdebat (Large)