4 juni 2014

Oud burgemeester Schneemann’s reactie op “Gemeentenieuws”

 

Ook de oud burgemeester van de gemeente Ubbergen, Maurits Schneemann heeft een reactie gegeven op het advies, wat de stuurgroep MUG-gemeenten heeft gegeven over het gemeentenieuws in een nieuwe Huis aan Huiskrant voor de MUG-gemeenten. Deze is als volgt: De Rozet.   Nu wordt het mij toch te gortig! Ik heb geprobeerd om na mijn pensionering buiten de publiciteit te blijven en geen openlijke standpunten in te nemen. Helaas voel ik mij nu, voor de tweede maal binnen enkele weken, gedrongen, daarop terug te komen.  De Rozet heb ik in al de jaren die ik hier voor de Gemeente heb mogen werken, (bijna) altijd zeer gewaardeerd. Albert en Nicolette hebben steeds getracht, om eerlijk en neutraal het wel en wee in de gemeenschap te verslaan. En ik moet zeggen, dat dat bijna altijd uitstekend is gelukt! Men heeft er vaak geen idee van, hoe moeilijk het is, om neutraal het nieuws te verslaan, zonder voor- of afkeer te laten blijken.  Mede daarin schuilt de grote waardering van de bevolking voor De Rozet. Maar zeker zoveel geldt dat ook voor de agenda van al wat komen gaat, die zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven. Hoe vaak zeg je niet: “Waar is die bijeenkomst en hoe laat? Even in De Rozet kijken.”  Ik ben het volledig eens met wat Rob Verheijen in het uitstekende artikel van Geert Willems in De Gelderlander van 3 juni j.l. zegt. Rob is duidelijk een politicus van formaat, die de kleinzieligheid van bekrompen lokaal denken is ontstegen, maar de waarde van eigenheid en gemeenschaps-beleving in ere houdt. Met hem hoop ik, dat de Raden van de MUG- Gemeenten diezelfde wijsheid kunnen opbrengen en het ‘voorgenomen’ besluit van de Stuurgroep Herindeling niet zullen accorderen en een mogelijkheid zullen vinden om G.W. èn De Rozet te behouden – tot grote tevredenheid van de burgers door wie zij in de Gemeenteraad zijn gekboos 2ozen.  M.L.C.M. Schneemann.