4 september 2013

Herdenking bevrijding Beek-Ubbergen dinsdag 17 september

DSC_8736naam (Large)

Dinsdag 17 september zal weer de herdenking van de bevrijding van Beek-Ubbergen op die gedenkwaardige zondag in 1944 plaatsvinden. Beginnend met een Oecumenische kerkdienst in de R.K. Bartholomeus-kerk (aanvang: 19:00 uur) zal de herdenking zelf om 20:00 uur bij de monumenten aan het John P. Foley-plantsoen worden gehouden. Een van de sprekers is Günter Steins, burgemeester van het naburige Kranenburg.  In nauw overleg tussen pastoor Henk Janssen, dominee Jan Waagmeester en organist Cor van Wageningen is de liturgie van deze oecumenische kerkdienst in een wat meer aanspreekbare vorm gegoten. De dienst begint om 19:00 uur en wordt geleid door bovengenoemde pastoor Janssen en dominee Waagmeester. Het Gemengd Koor, onder leiding van Irene Hagemans, zorgt voor de muzikale ondersteuning, daarbij begeleid door Cor van Wageningen. Ook een vertegenwoordiging van de Beekse schutterij BUB zal bij de kerkdienst aanwezig zijn.  Start Operatie Market Garden. De bevrijding begon op zondag 17 september 1944 met de landing van onder andere het 505e en het 508e Regiment van de 82e United States Airborne Divisie in het kader van de Operatie Market Garden op landingsterreinen in de omgeving van Nijmegen en Arnhem. De operatie  had tot doel om met behulp van deze luchtlandingstroepen in een snelle actie de bruggen over de Maas, het Maas-Waalkanaal, de Waal en de Rijn te veroveren om zo de weg vrij te maken voor het 30e Legerkorps van het 2e Britse Leger dat vanuit België op weg was naar Arnhem.  Bestorming Duivelsberg; Op dinsdag 19 september 1944 kreeg Luitenant John P. Foley, naar wie het plantsoen is vernoemd waarop de oorlogsmonumenten van Beek-Ubbergen staan, opdracht om met een deel van de Alpha-compagnie Hill 75.9, beter bekend als de Duivelsberg, tot elke prijs te veroveren en te behouden. Ondanks de vele, felle gevechten met de Duitsers is dat John Foley en zijn manschappen uiteindelijk gelukt. De bestorming van de Duivelsberg heeft echter aan 15 Amerikaanse soldaten het leven gekost.zie de foto’s van vorig jaar.    Grensoverschrijdende herdenking; Op dinsdag 17 september zullen ook zo’n 90 leerlingen van de basisscholen De Biezenkamp (Beek-Ubbergen), Titus Brandsma (Berg en Dal) en de Hanna-Heiber-Schule (Kranenburg) gezamenlijk herdenken dat, dankzij de operatie Market Garden, ook hier het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ingezet. Nadat de leerlingen het nodige is verteld over WO II zal met hen de Duivelsberg worden verkend. Ze lopen daar voor een deel de route die John Foley en zijn mannen toen hebben afgelegd en bekijken onderweg de nog zichtbare schuttersputten, die de Amerikanen na het verdrijven van de Duitsers weer in gebruik namen. Deze al weer 5e grensoverschrijdende herdenking is speciaal gericht op de jeugd onder het motto: “Goede buren, goede vrienden”. Het geheel wordt elk jaar georganiseerd door de Beekse Stichting Reünie Paratroopers, in nauwe samenwerking met o.a. de leiding van genoemde basisscholen. Slotmuziek “The Rose” Ter afsluiting van de herdenking op dinsdag 17 september in Beek-Ubbergen zal de harmonie “Kunst na Arbeid” het muziekstuk “The Rose” uit de gelijknamige film (1979) ten gehore brengen. De saxofoniste van KNA, Marieke van Ruitenbeek, zal het nummer zingen en de  harmonie zal haar daarbij begeleiden. Dit ter ere en nagedachtenis van Rose Jacobs (De Roos die nooit bloeide), een Joods meisje dat in de oorlog moest onderduiken, het laatst in Beek. Daar is zij tijdens de felle gevechten, vlak voor de bevrijding, door een bomscherf helaas om het leven gekomen. Haar verhaal is terug te vinden via de luistersteen op het John P. Foley-plantsoen en op de website www.liberationroute.com