7 juni 2013

Weekendafsluiting Waalbrug.

vanaf zaterdagavond 8 juni tot maandagochtend 10 juni is Nijmegen niet bereikbaar via de Waalbrug en Prins Mauritssingel / A325. Het verkeer wordt via de A15 / A50 naar Nijmegen geleid. De omleiding is met matrix- en verkeersborden aangegeven op de wegen in en rondom Nijmegen. Lent is voor bestemmingsverkeer en fietsers vanuit Nijmegen bereikbaar. De afsluiting is noodzakelijk vanwege de sloop van het viaduct Lentse Lus en nieuwe asfaltering van een deel van de Prins Mauritssingel. De afsluiting van de Prins Mauritssingel duurt van zaterdag 8 juni 19.00 uur tot maandag 10 juni 06.00 uur. Door de sloop van de Lentse Lus, asfaltering van de Prins Mauritssingel en werkzaamheden voor de dijkverlegging te combineren, blijft de duur van de afsluiting beperkt tot één weekend. De afsluiting gaat in na sluitingstijd van de winkels in het centrum en vindt plaats op data dat er geen koopzondag of groot evenement plaatsvindt in Nijmegen. Omwonenden worden per brief over de naderende werkzaamheden geïnformeerd.De werkzaamheden maken deel uit van een grootschalige reconstructie van het gebied rondom treinstation Nijmegen-Lent. De ombouw is nodig om verkeer vanaf de Prins Mauritssingel toegang te geven tot de nieuwe stadsbrug De Oversteek, die in november 2013 wordt geopend. Ook komen er nieuwe fietsverbindingen, een stationsplein en een nieuwe P+R. ProRail realiseert daarnaast op deze locatie een nieuw treinstation. Knoop Lent is een belangrijk onderdeel van het nieuwe verkeersnetwerk in Nijmegen-Noord en draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Nijmegen.

DSCF1627

Sloop Lentse Lus en asfaltering
In verband met de werkzaamheden wordt de Prins Mauritssingel in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten tussen de Vrouwe Udasingel en de afslag naar de Bemmelsedijk. Zodoende kan het verkeer niet via de Waalbrug naar of vanuit Nijmegen rijden. Ook de Griftdijk-Noord wordt afgesloten ter hoogte van de spooronderdoorgang; daardoor is ook de kruising Prins Mauritssingel – Laauwikstraat (nabij Witte Huis) niet met de auto te bereiken.

Als onderdeel van het project Knoop Lent verwijdert aannemer Heijmans het viaduct Lentse Lus. Ter vervanging wordt voor fietsers en voetgangers een tijdelijke brug geplaatst over de Prins Mauritssingel. Deze blijft in ieder geval in gebruik tot april 2014. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het gebruik van de tijdelijke brug te verlengen tot het moment dat de fietstunnel tussen stationsplein en de Laauwikstraat gereed is (medio 2015).

Naast de sloop van het viaduct voert Heijmans ook asfalteringswerkzaamheden uit. Op zondag 9 juni wordt overdag de laatste asfaltlaag aangebracht ten noorden van het viaduct van de Lentse Lus. Op die dag wordt bovendien de aansluiting gerealiseerd naar het nieuwe stationsplein. De huidige aansluiting met Griftdijk-Zuid wordt gesloopt. De nieuwe verbinding van de Prins Mauritssingel naar de Griftdijk-Zuid gaat op maandagochtend open.

Geluidhinder
Tussen zaterdag 8 juni 19.00 uur en maandag 10 juni 06.00 uur wordt continue gewerkt, waarbij geluidhinder kan ontstaan. Het verwijderen van het viaduct en het plaatsen van de tijdelijke brug vinden plaats tussen zaterdag 8 juni 22.00 uur en zondag 9 juni 18.00 uur en leveren relatief weinig geluidhinder op. Op zondag van 07.00 uur tot 12.00 uur worden de pijlers van het viaduct gesloopt.

Verkeersdijk Ruimte voor de Waal
Als onderdeel van het project Ruimte voor de Waal bouwt de aannemerscombinatie i-Lent parallel aan de Prins Mauritssingel en ten noorden van de Waalbrug aan een verkeersdijk, die tijdens de bouw van de Verlengde Waalbrug gaat dienen als tijdelijke weg. Door de aanleg van een nevengeul voor de Waal moet de Waalbrug worden verlengd. Met de tijdelijke verkeersdijk blijft de Waalbrug tijdens die werkzaamheden in gebruik voor het verkeer. i-Lent maakt tijdens het weekend van 8 en 9 juni van de gelegenheid gebruik om alvast de bochten naar de verkeersdijk te maken en asfalteringswerk te verrichten. Dit alles ter voorbereiding op de ingebruikname van de tijdelijke weg op maandag 29 juli.

Bron Gemeente Nijmegen