3 april 2013

De MUG colleges pleiten voor de naam Berg en Dal

Tijdens een persbijeenkomst vanmiddag in het gemeentehuis van Groesbeek maakte burgemeester Harry Keereweer, als voorzitter van de stuurgroep Herindeling, het volgende bekend.“Als het aan de colleges van B&W van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek ligt, wordt Berg en Dal de naam van de nieuw te vormen gemeente. De colleges zijn van mening dat de naam Berg en Dal goed past bij de nieuwe gemeente. De naam geeft de gesteldheid van het gebied weer (heuvels en dalen) en het is een in Nederland gekende naam als toeristische en recreatieve plaats. Daarnaast is het een neutrale naam die in geen van de drie gemeenten weerstand oproept. Bovendien bestaat er volgens de colleges een breed draagvlak voor de naam Berg en Dal. De naam is spontaan vanuit de samenleving naar voren gebracht. Inwoners opperden de naam regelmatig in gesprekken die ze tijdens de zienswijzeperiode met collegeleden voerden. Ook werd bij een onderzoek van de Gelderlander naar de nieuwe gemeentenaam de naam Berg en Dal vaak gesuggereerd. Inloopbijeenkomsten naamgeving. De gemeentebesturen willen van inwoners horen wat zij van de naam Berg en Dal vinden. Daarom organiseren ze op 17 april inloopbijeenkomsten in de drie gemeentehuizen (één bijeenkomst per gemeente). Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners en andere belanghebbenden tussen 19:30 en 21:30 uur met de burgemeesters en wethouders in gesprek gaan over de gemeentenaam. De collegeleden leggen de gevoerde gesprekken na afloop van de bijeenkomsten vast in een verslag dat vervolgens wordt verwerkt in een raadsvoorstel voor de nieuwe gemeentenaam. Op 29 mei aanstaande nemen de drie gemeenteraden in hun afzonderlijke raadsvergaderingen een definitief besluit over de nieuwe gemeentenaam. Deze raadsvergaderingen vinden gelijktijdig op één centrale locatie plaats.
Wetgevingstraject.  Als de drie gemeenteraden groen licht geven voor de nieuwe gemeentenaam dan wordt deze als werknaam in het wetgevingstraject voor de herindeling ingebracht. Uiteindelijk stelt de nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2015 de naam voor de nieuwe gemeente definitief vast.  Overigens is het vaststellen van een werknaam niet geheel vrijblijvend. De gemeente zal in haar uitingen voor en na de start van de nieuwe gemeente de werknaam gebruiken (denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke huisstijl). Ook kunnen maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven de naam gaan gebruiken. Veel gemeenteraden van heringedeelde gemeenten stellen in de praktijk de gekozen werknaam dan ook vast als definitieve naam.”
Achtergrond MUG herindeling.
Op 20 december 2012 hebben de gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek het herindelingsadvies voor de herindeling goedgekeurd. Het herindelingsadvies is inmiddels naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland verstuurd, met een verzoek het met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister besluit binnen vier maanden na ontvangst of hij het herindelingsadvies aan de Ministerraad toezendt. Deze stuurt het vervolgens voor advies naar de Raad van State. Daarna start het formele wetgevingstraject dat uiteindelijk moet leiden tot vaststelling van de wet door de tweede en eerste Kamer der Staten. Tijdens de persbijeenkomst toonde de burgemeester ook een “ludiek bord” dat hij tijdens de afgelopen carnaval van de leden van de Berg en Dalse carnavalsvereniging De Berggeiten had gekregen, waarop toen al de nieuwe naam vermeld stond. Ook burgemeester Paul Wilbers had een soortgelijk bord gekregen tijdens dit carnaval. zie de foto’s

DSC_0577_Ubbergen_Berg_en_Dal DSC_6218