17 januari 2013

Luchtfoto’s brengen 20 jaar natuurontwikkeling Gelderse Poort in beeld

In de Gelderse Poort, het gebied tussen Arnhem, Nijmegen en Duitse grens, heeft Staatsbosbeheer er voor gekozen om de riviernatuur zijn gang te laten gaan. Fokko Erhart kent dit gebied vanuit zijn dagelijks betrokkenheid bij het beheer van de grote grazers van FREE Nature (een afsplitsing van Stichting ARK).  Als freelance fotograaf is hij hier in de periode 1999–2012 19 keer overgevlogen. Uit de ruim 2000 foto’s zijn er 20 geselecteerd om in de werkschuur in Ooij (Ooijse Bandijk 36b, geopend tijdens kantooruren) tentoon te stellen. Deze foto’s laten in vogelvlucht zien wat het beheer van Staatsbosbeheer in de afgelopen 20 jaar heeft opgeleverd. Of eigenlijk is het beter om te zeggen; wat er kan gebeuren als de natuur de vrijheid krijgt.   Na kleiwinning komt de door de rivier gevormde zandondergrond weer tevoorschijn. Deze zandgrond is een goed uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuwe natuur.   Vanaf a.s. maandag zijn de foto’s daar te zien tijdens de werkuren. Ooijse Bandijk 36b in Ooij (werkschuur Staatsbosbeheer). Overigens moet er nog een concept gevonden worden over de bezoektijden, dus nog even afwachten!!!! www.wildernisfoto.nl

Foto_02_fe2006_al08b_rand