25 juli 2012

Diefstal dieselolie uit vrachtauto’s in Kekerdom

De afgelopen nacht is er uit een aantal vrachtauto’s op het voormalige terrein van Haukes weer dieselolie gestolen. De chauffeurs merkten bij het weggaan vanmorgen, dat er uit diverse auto dieselolie was weggeheveld. Begin dit jaar was er ook ingebroken in vrachtauto’s op dit terrein, waarna de begroeing om het terrein behoorlijk werd gesnoeid.