27 maart 2012

Twee dode vossen in de Rietlanden te Ooij

Een oplettende voorbijganger ontdekte in de Ooijsegraaf achter de Reomie in Ooij twee dode vossen. Het is niet geheel duidelijk of de vossen daar samen verdronken zijn of dat ze geschoten zijn of op andere wijze omgebracht zijn. In ieder geval is het niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Aan de gemeente is gevraagd de vossen te verwijderen. Foto Iris Niemeijer.

IMG_5209