1 februari 2012

Ubbergen sluit zich aan bij Veiligheidshuis

De gemeente Ubbergen heeft zich aangesloten bij het Veiligheidshuis in Nijmegen. In een Veiligheidshuis werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast. Het Veiligheidshuis Nijmegen is op 1 januari 2009 opgestart en op 20 april daaropvolgend officiëel door minister Hirsch Ballin geopend. De partijen die deelnemen, zijn tot op heden tevreden over de resultaten die worden geboekt. In mei 2012 kreeg de gemeente Ubbergen al de kans zich aan te sluiten bij het Veiligheidshuis maar toen ontbraken de financiële middelen. Het gaat om een bedrag van 2.338 euro, dat is 25 cent per inwoner.Het Veiligheidshuis Nijmegen is gevestigd in de voormalige politiepost Oud-Oost op het Limos-terrein  Op de foto de minister bij de opening in 2009.

DSCF4196Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis Nijmegen speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Een veiligheidshuis is geen doel op zich, maar een middel om de échte doelen – het vergroten van de veiligheid in de stad, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en de recidive – te bereiken.

Medewerkers van de deelnemende organisaties werken onder één dak, waardoor de lijnen tussen de verschillende instanties kort zijn. De partners kunnen nu ook makkelijker op hetzelfde moment samen aan de slag met een casus. Bovendien wordt alle kennis op één plek verzameld. De aanpak van veelplegers, risicojongeren en huiselijk geweld vormt de kern van de activiteiten van een Veiligheidshuis. Het huis is alleen bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals. Het doen van aangifte of de opvang van overlastgevers bijvoorbeeld, gebeurt nog steeds op de daarvoor bestemde en al bestaande locaties.