10 juli 2011

Zwarte ooievaar in de Millingerwaard.

Tonnie Rutten uit Leuth, een verwoed amateurfotograaf met een interessante website, Tonsfotos, zag tijdens zijn bezoek, deze zondagmorgen, aan de Millingerwaard een aantal interessante dieren, waaronder de zwarte ooievaar. Ook zag hij diverse bevers, totaal 5 stuks, die normaal eigenlijk overdag niet te zien zijn, maar allemaal naar hun burcht toe wilden. De Zwarte ooievaar is een vogelsoort, die hier nog weinig te zien is, maar wat wel het streven van de natuurorganisaties in dit gebied is om ze hier weer terug te krijgen. zie de foto’s van Ton.

DSC05969_zwarteooievaar_

Foto Ton Rutten

Bron: Wikipedia: De soort komt voor van Europa tot Zuid-Afrika. In de Belgische Ardennen is de zwarte ooievaar een broedvogel. Nederland ligt aan de noordwestelijke rand van het natuurlijk verspreidingsgebied en heeft in het verleden zwarte ooievaars gehad. Door het verlies van ooibossen langs de rivieren is daar echter een eind aangekomen. Thans is hier de zwarte ooievaar geen broedvogel meer, maar in het rivierengebied is hij wel een schaarse maar regelmatige gast, die bovendien steeds vaker wordt aangetroffen.

Men hoopt dat door natuurontwikkeling in projecten als de Gelderse poort een geschikt biotoop ontstaat. Omdat de zwarte ooievaar met name in Polen, bijvoorbeeld in de nationale parken van de Biebrza en Bialowieza in aantal toeneemt, is er een kans dat deze soort in Nederland als broedvogel zal terugkeren.

Zwarte ooievaars zijn trekvogels die grote afstanden af kunnen leggen. In Zuid-Afrika worden zij vaak tezamen met de wat kleinere, ook grotendeels zwarte Abdims ooievaar aangetroffen.