19 mei 2011

Publieksdag stuwwal Ooijpolder 22 mei 2011

Naar aanleiding van de opening van voetgangersbrug De Springplank organiseren een aantal natuur- en landschapsorganisaties, waaronder Via Natura, op 22 mei een publieksdag. Het thema is: verbindingen voor mens en natuur. De organisatoren willen u duidelijk maken wat verbindingen in de natuur voor dieren en planten kunnen betekenen. Ook vertellen zijj u graag wat er vanaf de heuvelrug naar de Ooijpolder en de Groenlanden al aan verbindingen is, én wat er nog zal komen. Daarom organiseren ze op zondag 22 mei in de Ooijpolder en nabij de heuvelrug van 11.00 tot 16.00 uur een dag voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. De organiserende verenigingen zijn landschapsfonds Via Natura, stichting ARK, Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, het IVN en de Ploegdriever. Ook de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, het Natuurmuseum, Staatsbosbeheer, de vogelwerkgroep, ’t Zwanenbroekje en Free werken mee. Tijdens de Publieksdag kunt u een wandel- en/of fietstocht maken. Beide tochten leiden langs een aantal informatiepunten of uitzichtpunten. Daar kunt u informatie krijgen over het landschap en over verbindingszones. De fietstocht gaat vanaf het Hollands-Duitsch gemaal langs de Vlietberg, de Hezelstraat, Persingen en de Persingensestraat en het pontje bij ’t Zwanenbroekje. De wandeltocht volgt voor een deel de boerenlandpaden door de Ooij en steekt met het pontje het Meertje over naar ’t Zwanenbroekje. Vervolgens over de nieuwe brug naar de heuvelrug – en met name het bronnenbos bij de Refter – om dan over de stuwwal weer terug te voeren naar het startpunt en Nijmegen.

folder_Publieksdag

Kom bij ons langs!
De verschillende organisaties staan met standjes langs de routes. Via Natura, samen met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, kunt u treffen aan de Kouwedijk, hoek Persingensestraat. Daar kunt u horen hoe het nou zit met de ecologische verbindingszone die daar wordt aangelegd. En uw licht opsteken over de landschapsplannen die worden ontwikkeld in het kader van het voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek.

Exclusief: Bronnenbos de Refter
Nabij de nieuwe brug is het startpunt voor een wandeling met gids over het havo-terrein (dat opnieuw zal worden ingericht) en in het bronnenbos De Refter, dat normaal is gesloten voor het publiek.

Voor jong en oud
Een uitgelezen kans dus om meer over de verbindingszones in de natuur te horen. En om de bereikte en beoogde resultaten te horen en te zien. Een uitgelezen kans ook om met het hele gezin op pad te gaan, want ook de kinderen zullen aandacht krijgen.

Nabij het Hollands-Duitsch gemaal regelt het Natuurmuseum een kinderactiviteit en tijdens de gegidste wandeling zal ook de gids aandacht hebben voor de uitleg aan kinderen. Zeg het voort in uw eigen omgeving en/of kom meedoen!