17 maart 2011

75 jaar Kalorama Wandeltocht

Op 10 januari 1936 werd de Stichting “de Kalorama Wandeltocht” opgericht.  Dat was voor het bestuur van de Kalorama Wandeltocht een reden om te vieren, dat dit bestuur 75 jaar geleden werd opgericht en daarom bood Kalorama het bestuur een receptie aan in het restaurant van Kalorama in Beek. zie de foto’s

DSC_5764Kalorama_wandeltocht

 

Kalorama wandeltocht 75 jaar

Oprichting
Op 10 januari 1936 is de Kalorama wandeltocht officieel opgericht. Zoals in die tijd vaak het geval was, werden voor “de zieke en arme mensen” liefdadigheidsacties gevoerd om geld bij elkaar te krijgen. Dit gebeurde ook voor het “Kalorama Verpleegfonds”. Er werd een prachtig motto aan gekoppeld en wel in het Latijn: “Ora et labora et ambula”. Het eerste deel van het motto werd wel vaker gebruikt in katholieke kringen: “Bid en werk”. Maar een nog mooiere daad kon je verrichten als je de zieke mens ook nog “wandelend” diende. Vandaar de toevoeging “…et ambula” ( en wandel!!).

Na de oprichting werd de eerste tocht uitgeschreven voor zondag 8 maart 1936.

Organisatie
De tocht werd officieel georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Unie voor Wandelaars. 21 verenigingen en 605 deelnemers deden eraan mee. De tocht was een van de eerste in het seizoen en had al snel een uitstekende naam in wandelend Nederland. In maart 1941, inmiddels de zesde editie, namen 103 verenigingen en 4500 wandelaars deel. De tocht bleek ook een stimulans voor het oprichten van nieuwe wandelverenigingen.

Onderbreking vanwege de oorlog
In april 1942 kwam er een abrupt einde aan de tocht. De oorlog die inmiddels al bijna 2 jaar duurde liet ook de Kalorama wandeltocht niet ongemoeid. Vlak na de start van de eerste wandelaars verscheen NSB (Nationaal Socialistische Beweging) commissaris van Dijk, een zeer gehate man, aan de start en verbood dat er nog deelnemers zouden vertrekken. Er was een conflict ontstaan over het inschrijven van een groep van de zogenaamde Jeugdstorm ( de jongerenbeweging van de NSB). Het toenmalige bestuur van de wandeltocht weigerde deze groep in te schrijven omdat de reglementen politieke uitingen in de wandeltocht verboden. Vervolgens moest het bestuur naar het politiebureau en kreeg de opdracht alle deelnemers te laten weten dat de tocht was afgelast. Via telefoon, telegraaf ( er was natuurlijk nog geen e-mail en mobiele telefoon) en op de NS stations werd vervolgens meegedeeld dat de tocht niet doorging. Wandelaars die toch nog aankwamen werden door de zogenaamde Grüne Polizei met overvalwagens afgevoerd. Diep onder de indruk verlieten de wandelaars, onder protest, der stad. Gevolg: de komende jaren werd de tocht verboden door de Duitse bezetter. Pas in 1946 werd de tocht weer opnieuw gehouden
Deze onderbreking betekent dus dat de Kalorama wandeltocht weliswaar 75 jaar geleden werd opgericht, maar dat de tocht zelf dit jaar voor de 73ste keer gelopen wordt.

 

Doorstart in 1946
De eerste naoorlogse tocht was een groot succes. Het motto luidde “Wat de Kalorama wandeltocht biedt, vindt men elders niet”.  Door de traditie, de goede organisatie, de sfeer en de prachtige omgeving waar de tocht doorheen ging, groeide de tocht uit tot een enorm succes op wandelgebied. De 25ste editie had een record aantal deelnemers van 15.000. Destijds was het vertrekpunt nog bij de kazerne op de Gelderselaan in Nijmegen.

 

De huidige tocht

De laatste jaren is de startlocatie enkele malen gewijzigd. Het aantal deelnemers is ook bescheidener geworden, ongeveer 3000 wandelaars. Maar het blijft een gewaardeerde tocht. Het doel is nog steeds de bewoners van Kalorama in de belangstelling te zetten. De tocht komt altijd voorbij de hoofdingang van Kalorama, veel bewoners genieten op het terras van Kalorama van de wandelaars en de muziek die erbij hoort.

Voor de naamsbekendheid van Kalorama blijft de wandeltocht een belangrijk PR middel. Iedereen in de regio en ver daarbuiten kent de Kalorama wandeltocht. We hopen dat  medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familie Kalorama ook als zorgorganisatie blijven uitdragen.

 

En dan……

Natuurlijk alvast de aankondiging van de 73ste tocht op zaterdag 14 en zondag 15 mei aanstaande. De startlocatie is het Kulturhus in Beek-Ubbergen.

 

Kijk ook op:

www.kaloramawandeltocht.nl