5 januari 2011

Gevaarlijke situaties door ijs op de weg

De toestand op de wegen in de dorpen Ooij en Beek, waarschijnlijk ook in de andere dorpen is, als gevolg van de aanhoudende vorst en het strooibeleid van de gemeente, erg gevaarlijk geworden. Sommige wegen zijn net ijsbanen en de trottoirs zijn op de plekken, waar deze niet schoongemaakt zijn (en omdat de bewoners hun verantwoordelijkheden niet kennnen, zijn dat er nog heel veel) hetzelfde. Ook bij de scholen in Ooij en Beek is het een probleem. Ouders moeten soms met gevaar voor vallen, kunstgrepen uithalen om de kinderen veilig op te halen. In Ooij had men zelf (s) de Prinses Beatrixstraat afgesloten.DSC_5065glad