11 november 2010

Beeld Samen Sterk bij Rabobank gestolen.

Nadat de gemeente Nijmegen gisteren de meeste beelden uit de stad had verwijderd om diefstal te voorkomen, heeft het dievengilde de afgelopen nacht toegeslagen bij de Rabobank in Beek. Onbekenden hebben het bronzen beeld van Marian Leijtens,  genaamd “Samen Sterk” , dat op 26 oktober 2001 na de renovatie van de Rabobank aan de Rijksstraatweg was onthuld, van haar sokkel gehaald en meegenomen. Het is verontrustend dat de dieven hun werkterrein nu ook al naar de gemeente Ubbergen hebben verplaatst. De gemeente Ubbergen beraadt zich er nu over, wat ze met de andere beelden in de gemeente Ubbergen moet gaan doen om diefstal te voorkomen. Ook bleek in Millingen aan de Rijn dezelfde nacht een beeld aan de Zalmstraat te zijn weggehaald. zie de foto’s.

DSCF1738Samen_Sterk

 

Bronzen beelden verwijderd (Bron de Gelderlander)

door Jaap Bak NIJMEGEN – Uit vrees voor diefstal heeft Nijmegen bronzen beelden van de sokkel gehaald. Onder de beelden bevinden zich het Mari­kenbeeld op de Grote Markt en het Vierdaagse Monument aan het Julianapark. Ze worden voorzien van een beveiligingssysteem voor­dat de gemeente ze terugzet.

De stad wordt in de afgelopen paar maanden geteisterd door dief­stal van met name bronzen kunst­werken. Er zijn inmiddels vier beelden gestolen. Ze zijn van hun sokkel gezaagd. Zeer waarschijnlijk gaat het de dieven om de schroot­prijs van het metaal. „We hoeven ons geen enkele illusie te maken dat we die beelden ooit nog terug zien”, zegt Nijmeegs cultuurwet­houder Henk Beerten.

door Jaap Bak NIJMEGEN – De Nijmeegse wethou­der van Cultuur, Henk Beerten, denkt erover om de bestaande bronzen beelden in de stad, te la­ten overgieten in een ander, goed­koper materiaal. Bijvoorbeeld giet­ijzer. Hij overweegt deze maatregel om te voorkomen dat er nog meer kunstwerken in de stad worden ge­stolen.

De afgelopen maanden is Nijme­gen getroffen door een ware beel­denstorm. Vier beelden zijn inmid­dels gestolen. Gisteren heeft de ge­meente tien beelden uit het stads­beeld verwijderd om erger te voor­komen. Daarbij zit ook het beeld van Mariken. Dat wordt voorzien van een beveiliging en maandag weer teruggeplaatst op de Grote Markt. De overige negen beelden blijven nog even achter slot en grendel. „We gaan eerst onderzoe­ken op welke wijze ook deze bevei­ligd kunnen worden. We overwe­gen om de beelden opnieuw te la­ten gieten. Dat kan alleen als er nog mallen van bestaan en als de kunstenaar toestemming geeft.”

Nijmegen heeft nog zo’n 60 bron­zen beelden in de stad. „Die wor­den niet weggehaald”, zegt Beer­ten. „ Ze staan op drukbezochte plekken, ze staan binnen of ze zijn zo groot dat je kraan nodig hebt om ze weg te slepen. Bijvoorbeeld de onlangs geplaatste kikker in ParkWest. Die is twee meter hoog en loodzwaar.”

De wethouder wil onderzoeken in hoeverre er nog mallen bestaan van de inmiddels gestolen kunst­werken.

„Want dan kunnen we ze opnieuw laten gieten.”

De wethouder voelt er in ieder ge­val voor om bij toekomstige kunst­opdrachten waarbij brons in het geding is tevens aan te geven dat de kunstenaar een replica moet maken. Daarvoor wil hij het be­leid bij gemeentelijk opdrachten gewijzigd zien.

 

Brons mogelijk naar Oost-Europa (Bron: De Gelderlander)
De gestolen kunstwerken leveren nauwelijks iets op, weten bronsgie­terijen. De prijzen variëren tussen de 1,50 tot maximaal 3,75 per kilo zogeheten ‘retourbrons’. Zo noemt de branche tweedehands brons.

De indruk bestaat dat de gestolen kunst naar Oost-Europa verdwijnt. „ Ze hanteren mogelijk andere prij­zen en kennen de gestolen kunst niet”, zeggen ze bij Cuijkse brons­gieterij Kemner. „ Als iemand in stukken brons aanbiedt, dan is het duidelijk niet bonafide. Vaak kun je al zien van welk kunstwerk het is. Welke gieterij het heeft uitge­voerd.

Het wereldje is klein.”

Brons omsmelten is een forse klus die alleen bij 1.200 graden kan wor­den uitgevoerd. „ Dat zijn geen huis-tuin-en-keuken oventjes. Daarvoor heb je veel gas nodig, dat moet onder hoge druk worden verstookt. Anders haal je die tem­peratuur niet.”

Bij het Nijmeegse kunstenaarsini­tiatief De Olifant nemen ze nooit partijen retourbrons in. „ Alleen als we het zelf gegoten hebben. Dan weten we hoe de legering is.”

De bronsgieterijen hebben de af­spraak dat ze elkaar waarschuwen als er iemand iets verdachts aan­biedt.

 

BEEK/MILLINGEN – In de nacht van woensdag op donderdag is zowel in Beek als Millingen een beeld gestolen. In Beek verdween het brons ‘Samen Sterk’ dat bij de Rabobank stond. In Millingen gaan het om een kunstwerk aan de Zalmstraat.

Zie ook:

  • Standbeeld Mariken ‘preventief geruimd’

Het kunstwerk in Beek is van de Milsbeekse kunstenares Marian Leijtens en is, aldus de Ubbergse burgemeester Paul Wilbers, met een grijper van zijn sokkel getrokken. De gemeente Ubbergen zoekt nu naar manieren om de talrijke bronzen beelden in met name het dorp Beek te behoeden voor diefstal.

In Millingen hebben de dieven ook een beeld met geweld losgerukt. Als reactie op de diefstal haalt de gemeente nu enkele beelden met een bronzen uitstraling in de openbare ruimte weg. De dieven hebben in Millingen overigens een kat in de zak ‘gestolen’: het gestolen werk lijkt namelijk van brons, maar is gemaakt van kunststof.

De gemeente Heumen haalde eerder deze week het beeld ‘Don Quichot’ weg voor het gemeentehuis, om te voorkomen dat dieven ermee vandoor zouden gaan om, naar alle waarschijnlijkheid, het brons om te smelten.