29 mei 2010

Kringdag 2010 in Leuth

Vandaag vond in Leuth voor de tweede achtereenvolgende keer het schuttersconcours  plaats van de Kring Rijk van Nijmegen/ de Betuwe. Het was ook voor de eerste keer in de geschiedenis van deze Kring, dat de kringdag door dezelfde vereniging, de Vriendenkring,  werd georgansieerd. Was het vorig jaar nog prachtig weer, deze keer waren de weergoden de schutters minder goed gezind. De marswedstrijden, welke bestonden uit een rondgang door het dorp door de 16 deelnemende verenigingen, moest zelfs bijna een half uur worden uitgesteld, omdat het regende. Helaas was toen de eerste groep, bestaande uit de organiserende vereniging De Vriendenkring met bij hen de genodigden, al vertrokken, waardoor een  groot `Gat` in de optocht ontstond. Ook de schietwedstrijden op het veld werden i.v.m. de weersomstandigheden afgelast. De jeugd werd in de gelegenheid gesteld om in de kelder van de Vriendenkring te schieten.

DSCF4095Kringkoning

Het kringkoningschieten op het terrein bij de Vriendenkring werd gewonnen door Hans Puntman van Schutterij St. Bavo uit Angeren. Hij volgt daarmee de vorige schutterskoningin Ria Rutten van schutterij St. Hubertus uit Groesbeek op, die deze functie een jaar lang heeft uitgeoefend. Jeugdkoning van de kring werd David Claassen van schutterij EMM uit Kekerdom. zie de foto´s.


door Geert Geenen – Bron De Gelderlander.

Schutterijen geven kleur aan druilerige zondagmiddag

LEUTH –
David Claassen van schut­terij EMM uit Kekerdom staat deze zondag, vlak voor het defilé van twaalf schutterijen en gildes op sportpark De Duffelt in Leuth be­gint, in het middelpunt van de be­langstelling. Hij is de eerste jeugd­gildekoning van Gelderland. Die ti­tel behaalde hij een half jaar gele­den al, maar pas nu waren de bij­behorende zilveren versierselen klaar. Wim Sanders, de Groesbeek­se voorzitter van de Gelderse Fede­ratie van Schuttersgilden, hangt ze hem om. Het Gelderse jeugdko­ningschieten is vorig jaar inge­voerd opdat zich meer jongeren aanmelden bij de schutterijen en gildes. Want zonder vers bloed, is deze eeuwenoude traditie ge­doemd te verdwijnen.

Aan jeugdleden is bij de verenigin­gen die zich gisteren presenteer­den op de 47e kringdag van Rijk van Nijmegen-de Betuwe echter geen gebrek. „Wij springen er gun­stig uit”, aldus kring-voorzitter Hans Schraven. „Vorig jaar op de ontmoetingsdag in Groesbeek wa­ren er zelfs 120 jeugdleden.”

Vooral het vendelzwaaien is popu­lair bij de jeugd, vertelt voorzitter Jasper van Engelen van schutterij Vriendenkring, die deze dag voor de tweede keer op rij op touw heeft gezet. Maar ook in de drum­bands speelt veel jeugd, en onder meer het Millingse OEV en Sint-Hubertus (De Horst) hebben een afdeling majorettes en minirettes.

Na het defilé op het sportpark mar­cheren de schutterijen door het dorp. Langs het ruim twee kilome­ter lange parcours staan juryleden.

Die letten er vooral op dat ieder­een goed in de maat loopt, vertelt Geert Menting. „En bij het defilé telt ook het presenteren van de vaandels en de sabels mee.”

Menting was veertig jaar comman­dant van de Leuthse schutterij. Tal­loze malen heeft hij meegedaan aan wedstrijden als die van van­daag. Sinds een jaar of vijf willen zijn benen echter niet zo goed meer. „Ik heb het moeten opge­ven”, zucht hij, „dat deed pijn.”

Intussen druppelt de regen gestaag neer. De heuvels aan de einder, bij Beek, zijn in nevelen gehuld. De ongeveer 750 schutterijleden die door de straten van Leuth trekken, brengen echter de meer dan welko­me kleur op deze wat sombere dag. En daarna gaat de dag verder met onder meer het kringkoning­schieten en een braderie.

Hans Puntman (Sint-Bavo, Angeren) werd kringkoning; Monique Verploe­gen ( Salvator Mundi, Nederasselt) won bij de dames; David Claassen (EMM, Ke­kerdom) werd eerste bij de jeugd.

Kringdag 2010 in Leuth

Gilden & Schutterijen opnieuw naar De Vriendenkring

Op zondag 30 mei a.s. vindt het schuttersconcours van de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe plaats. Net als vorig jaar is de gastheer schutterij De Vriendenkring uit Leuth. Hieronder volgt het dagprogramma.

09.30 uur ontvangst koningsparen en genodigden in zaal de “Vriendenkring”. Diverse mensen zullen spreken. Daarna volgt het aanbieden van de erewijn door de Gemeente Ubbergen.

10.30 uur worden de commandanten verzocht deel te nemen aan de commandantenbespreking de kleine zaal van de “Vriendenkring”.

11.00 uur welkomstwoord door voorzitter Jasper Engelen op het voetbalterrein. Inleiding door burgemeester Wilbers en de officiële opening door de voorzitter van de Kring “Rijk van Nijmegen – de Betuwe” Hans Schreven.

11.15 uur Defilé door deelnemende verenigingen op het voetbalterrein. Daarna aanvang van de marswedstrijden door het dorp met als eindpunt zaal de “Vriendenkring”.
Daarna zullen de wedstrijden voor vendelen, muziek en korpsschieten beginnen aan het terrein van de Pinksterbloemstaat.
Als alle verenigingen binnen zijn van hun marswedstrijd zal bij de “Vriendenkring” het kringkoningschieten starten.

12.00 uur starten de braderie e n de kinderactiviteiten in de Boterbloemstraat.

14.00 uur zal er muziek zijn verzorgd door entertainer Wim Polman in de “Vriendenkring”.

18.00 uur Huldigingen en prijsuitreiking.

JEUGD EN ANDER AANSTORMEND TALENT BIJ SCHUTTERIJ EENDRACHT OOIJ

 

U zult wel denken wat een rare afwijkende titel van dit stuk, maar als u het verslag van het Concours in Leuth leest weet u meer.

 

Op zondag 30 mei 2010 nam de Eendracht deel aan het Federatief Kringconcours in Leuth. Hier hadden zich 16 Schutterijen en Gilden voor ingeschreven.

 

De dag begon nat en druilerig wat het weer betrof en menigeen had een nat pak, terwijl de wind ook behoorlijk parten speelde, voor de uitvoering van diverse wedstrijd onderdelen.

 

Ondanks dit alles waren onze Jeugdvendeliers zeer succesvol. Zij wonnen de 1e prijs en tevens kwamen zij in het bezit van de wisselbeker. De trotse jongens hebben de wisselbeker mee naar school genomen om hem daar te showen. Mogelijk trekt dit meerdere jeugdleden aan, die ook een opleiding tot vendelier willen volgen.

 

Het 1e optreden van onze marketentsters was een groot succes. Willemien, Marian en Wilma traden voor het eerst op in het openbaar. Na een lange tijd van voorbereiding, waren ze present in hun fonkelnieuw uniform. Ik zal u een korte uitleg geven wat Marketentster zijn inhoud. Vroeger waren dit de gezelschapdames van de schutterij. Zij zorgden voor het natje en droogje als de Schutterij op (oorlogs)pad ging. Deze traditie leeft in Limburg, de Achterhoek en vooral in Groesbeek. Onze dames hebben hun oren te luister gelegd in Groesbeek en zijn bij het Marketentster treffen in Keijnborg geweest. Ze wisten wat ze wilden en hebben met hun nieuwe uniform geanticipeerd op het nieuwe uniform dat de gehele schutterij in 2011, bij het 100 jarig bestaan zal krijgen. Zij werden in het verenigingsgebouw De Vriendenkring in Leuth letterlijk voor de leeuwen gegooid. Zij moesten namelijk hun kunsten vertonen aan een jury. Op het podium van het genoemde gebouw waren mensen uitgenodigd en deze moesten bediend worden. De jury lette vooral op het rieten mandje, dat geheel met stof bekleed en afgedekt is. Verder zit daar een theedoek, een mes, twee worsten en een stokbrood in. Het geheel moet er hygiënisch uitzien. Ook het gebruik van de materialen. Verder heeft een ieder een houten vaatje met drank bij zich. Hier hoort uiteraard ook een glaasje bij. De jury let op het aanspreken en omgang van de marketentster met het publiek. Zij letten op het uitserveren van de etenswaren. Dat dit allemaal goed ging bleek wel bij de prijsuitreiking. Dames een groot compliment verdienen jullie.

 

Andere wedstrijdreglementen waren het marcheren van de gehele schutterij. Hiervoor kregen wij een 2e prijs. Het Defileren leverde voor de gehele schutterij een 1e prijs op. Het seniorvendelen bleef iets achter op het geheel wat wij altijd van hun gewend zijn. Hierbij moet aangetekend worden dat ten tijde van hun verplicht vendelnummer het zeer hard waaide. Zodoende konden de slagen zolas voorgeschreven niet perfect uitgevoerd worden. Het gezwoeg in de wind leverde de Vendeliers toch een 3e prijs op.

 

Vanaf deze plaats willen wij de organiserende Schutterij De Vriendenkring uit Leuth, Het Kring- en Federatiebestuur bedanken voor de goede organisatie van deze dag. Het was erg gezellig en de lijfspreuk van alle Schutterijen en Gilden: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid vierde hoogtij.

 

Wim Heinen

Voorzitter Schutterij Eendracht.