4 mei 2010

Dodenherdenking in Beek.

De Stichting Reünie Paratroepers organiseerde ook dit jaar weer, samen met de gemeente Ubbergen de nationale Dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument aan het Lt. J.P. Foleyplantsoen te Beek. Hierbij werden naast de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, ook alle andere oorlogsgetroffenen in de wereld herdacht. Na de oecumenische kerkdienst in de R.K H. Bartholomeuskerk in Beek, begaf het gezelschap zich naar het bevrijdingsmonument, waarbij ze vooraf gegaan werden door de Schutterij BUB. Er werd medewerking verleend door Harmonie KNA. Bij het monument werden bloemen gelegd en door leerlingen van de Havo werden gedichten voorgelezen. Namens de gemeente Ubbergen hield wethouder Leidy van der Aalst als locoburgemeester een toespraak. Ook de burgemeester uit het Duitse Kranenburg, Günther Steins was bij deze herdenking aanwezig en heeft bloemen gelegd. zie de foto’s