31 maart 2010

Paasviering KBO te Ooij

Woensdagmiddag hield de KBO Ooij haar paasviering met `Drie Heren` in het dorpshuis De Sprong te Ooij. Er werd begonnen met een H. Mis, waarin de pastoors Dohmen, van Mil en Loeffen voor gingen, terwijl de muzikale medewerking werd verleend door het Ooijse seniorenkoor o.l.v. Geert Kummeling. De mis werd gevolgd door een gezellig samenzijn met voordrachten van Toos Saris en Rika Verhoeven. zie de foto´s