18 maart 2010

Finale klimaatproject basisscholen gaan voor het klimaat

Donderdagmiddag vond in het Goffertstadion de finale plaats van het klimaatproject: "Basisscholen gaan voor het klimaat". Met Jochem van Gelder als presentator en oud-minister JacquelineCramer van Milieu en Ruimte als speciale gast werd het Goffertstadion op de kop gezet. Er waren prijzen te verdienen in drie categorieen, waarbij de basisschool Op de Horst uit de Horst (Groesbeek) , de Kubus uit Druten en De Wijzer uit Beneden-Leeuwen, in de prijzen vielen. Ofschoon ze wel aan de voorrondes hebben meegedaan waren de scholen uit Ubbergen, behalve de PI (St. Maartenskliniek) hierbij niet aanwezig. zie de foto’s  


Bron: De Gelderlander.

MARN- PROJECT Knallende slotmanifestatie van klimaatproject in regio met Jochem van Gelder en De Vuilnismannen

De eastside van het NEC-sta­dion zat gisteren vol met fa­natieke supporters. Duizend scholieren die ten strijde trekken. Niet voor hun club, maar voor het klimaat.

Ex-minister Jacqueline Cra­mer van Milieu en Ruimte roept een eastside-tribune vol basisschoolleerlingen in het NEC- stadion enthousiast toe door de microfoon: „Enorm be­dankt voor jullie inzet voor het kli­maat. Gaan jullie door met het be­sparen van energie?” Uit alle kelen klinkt een langgerekt en welge­meend ‘jaaaaaaaaaa’. Want deze kleine duizend kinde­ren van 34 scholen uit de regio Nij­megen zijn gewonnen als ambassa­deur voor het klimaat. Alle scholen hebben zich in de af­gelopen maanden intensief bezig­gehouden met het klimaat.
In het Goffertstadion zetten de leerlingen gisteren een punt achter het klimaatproject. Dat gebeurde helemaal in stijl met muzikale be­geleiding van De Vuilnismannen: drie percussiebeesten die tromme­len op alle denkbare prullenbak­ken. En onder leiding van kinder­held Jochem van Gelder. „We doen net of we op school zijn”, kondigde de presentator aan. Om vervolgens een presentielijst van al­le aanwezige scholen voor te lezen. „ Aldenhove uit Nijmegen”, roept hij. Gevolgd door een oorverdo­vend lawaai van diezelfde school. Als alle scholen zijn genoemd komt het serieuze werk. Met het klimaatproject konden scholen al­les leren over energiebesparing en klimaatmaatregelen. Maar er wa­ren ook prijzen te winnen. Jo­chem van Gelder roept de genomi­neerde scholen naar zich toe op het NEC-voetbalveld en bouwt tel­kens de spanning mooi op. Als intermezzo krijgen alle kinde­ren op de tribune een emmer en stok of een lege pet-fles aangereikt. Onder leiding van De Vuilnisman­nen trommelen duizend paar ar­men mee en doen het stadion op zijn grondvesten trillen voor het klimaat. Cramer trommelt vrolijk mee. En Van Gelder zingt natuur­lijk samen met de leerlingen, alle­maal NEC-fans, het clublied ‘ Wij trekken ten strijde voor rood, zwart en groen’ als mascotte Bik­kel op het podium verschijnt.
Bart de Bruin die voor de Mileusa­menwerking Afvalverwerking Re­gio Nijmegen (MARN) het project heeft geleid is een tevreden mens.
Niet alleen zijn duizenden kinde­ren enthousiast gemaakt voor het klimaat. De ex-minister heeft ook de middag van haar leven gehad.

NIJMEGEN – De 34 scholen die mee­deden aan het klimaatproject Basis­scholen gaan voor het klimaat van de MARN konden in drie categorieën meedingen naar een prijs. Scholen mochten kiezen of zij over hun pro­ject een videofilmpje of een voor­pagina van de krant maakten. En al­le scholen rapporteerden over hun project. In de categorie Klimaatrap­port won de Drutense school De Kubus (2. PI School Ubbergen, 3. De Sterredans Nijmegen).
Voor de zelfgemaakte voorpagina van De Gelderlander koos de jury basisschool De Wijzer uit Bene­den- Leeuwen als winnaar (2. Al­denhove Nijmegen, 3. Montesso­rischool Nijmegen). Bij de video­films ging basisschool Op de Horst uit De Horst met de titel naar huis. Op de tweede plaats eindigde De Staaij uit Middelaar. Basisschool Breedeweg werd derde.

FINALE KLIMAATPROJECT: “BASISSCHOLEN GAAN VOOR HET KLIMAAT!”
Ruim 1.250 leerlingen op 18 maart bijeen in McDOS Goffertstadion Nijmegen
Op 18 maart a.s. vindt de feestelijke afsluiting plaats van het regionale klimaateducatieproject “ Basisscholen
gaan voor het klimaat!”. Waar men in december op de klimaattop in Kopenhagen heeft geprobeerd
wereldwijd afspraken te maken, hebben 34 basisscholen met de tien regiogemeenten alvast concrete
stappen gezet om te komen tot energiebesparing en een frisse school. Deze scholen zijn in de maanden
januari – maart allemaal doorgelicht op hun energieverbruik, ze hebben op hun eigen energieke wijze
klimaatprojecten uitgevoerd, de frisheid van de lucht beoordeeld, aandacht gevraagd voor het klimaat- en
energievraagstuk, etc. Al hun prestaties en toekomstplannen worden beoordeeld door een deskundige jury,
waarbij er twee prijscategorieën zijn: één voor de school als organisatie en één voor de leerlingen. Onder
leiding van Jochem van Gelder worden op 18 maart de prijzen uitgereikt aan de winnaars en wordt er met
ruim 1.250 kinderen een fantastisch slot aan dit project gegeven.
Met de regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar,
Nijmegen, Ubbergen, Wijchen en West Maas en Waal en alle betrokken projectpartners/sponsoren wordt er
in de MARN-regio een uniek project uitgevoerd. Op 18 maart gaan we dit feestelijk afsluiten.
Programma 18 maart
Op deze middag zal Jochem van Gelder het programma
presenteren. Dit bestaat onder meer uit:
– Opening
– Verrassingsoptreden
– Vertoning filmpjes
– Prijsuitreiking winnende school
– Prijsuitreiking winnende leerlingen